364587_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elkraftpris/kvartal
364587
statistikk
2019-02-25T08:00:00.000Z
Energi og industri;Priser og prisindekser
no
elkraftpris, Elektrisitetspriser, elektrisitet, strømpriser, kraftpriser, fastpriser, spotpriser, nettleie, sluttbrukermarkedet, engrosmarkedet, forbruksgrupper (for eksempel husholdninger, tjenesteytende næringer, kraftintensiv industri)Energi, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Priser og prisindekser
false

Elektrisitetspriser4. kvartal 2018

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Kraftpriser i sluttbrukermarkedet, kvartalsvis. Øre/kWh
4. kvartal 2018Endring i prosent
Øre/kWhSiste 3 md.Siste 12 md.
1Nye fastpriskontrakter er inngått i løpet av måleperioden, mens eldre fastpriskontrakter er inngått tidligere.
Husholdninger. Total pris for kraft, nettleie og avgifter123,40,025,4
Kraftpris54,8-0,952,2
Nettleie29,41,75,4
Avgifter39,20,013,6
 
Husholdninger. Kraftpris etter kontraktstype. Ekskl. avgifter
Nye fastpriskontrakter-inntil 1-års varighet151,317,767,6
Nye fastpriskontrakter-Over 1-års varighet143,54,126,8
Alle andre fastpriskontrakter34,25,911,8
Kontrakter tilknyttet elspotprisen53,1-2,252,1
Variabel pris kontrakter61,22,256,9
 
Næringsvirksomhet kraftpris ekskl. avgifter
Tjenesteytende næringer50,7-0,654,6
Industri untatt kraftintensiv industri49,40,052,0
Kraftintensiv industri31,8-1,210,4