345472_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elkraftpris/kvartal
345472
statistikk
2018-11-22T08:00:00.000Z
Energi og industri;Priser og prisindekser
no
elkraftpris, Elektrisitetspriser, elektrisitet, strømpriser, kraftpriser, fastpriser, spotpriser, nettleie, sluttbrukermarkedet, engrosmarkedet, forbruksgrupper (for eksempel husholdninger, tjenesteytende næringer, kraftintensiv industri)Energi, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Priser og prisindekser
false

Elektrisitetspriser3. kvartal 2018

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Kraftpriser i sluttbrukermarkedet, kvartalsvis. Øre/kWh
3. kvartal 2018Endring i prosent
Øre/kWhSiste 3 md.Siste 12 md.
1Nye fastpriskontrakter er inngått i løpet av måleperioden, mens eldre fastpriskontrakter er inngått tidligere.
Husholdninger. Total pris for kraft, nettleie og avgifter123,411,929,6
Kraftpris55,324,066,1
Nettleie28,90,03,6
Avgifter39,26,515,3
 
Husholdninger. Kraftpris etter kontraktstype. Ekskl. avgifter
Nye fastpriskontrakter-inntil 1-års varighet143,622,540,6
Nye fastpriskontrakter-Over 1-års varighet141,822,230,6
Alle andre fastpriskontrakter32,37,01,3
Kontrakter tilknyttet elspotprisen54,324,568,1
Variabel pris kontrakter59,923,566,4
 
Næringsvirksomhet kraftpris ekskl. avgifter
Tjenesteytende næringer51,025,071,1
Industri untatt kraftintensiv industri49,423,870,9
Kraftintensiv industri32,24,214,2