345478_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elkraftpris/kvartal
345478
statistikk
2018-09-14T08:00:00.000Z
Energi og industri;Priser og prisindekser
no
elkraftpris, Elektrisitetspriser, elektrisitet, strømpriser, kraftpriser, fastpriser, spotpriser, nettleie, sluttbrukermarkedet, engrosmarkedet, forbruksgrupper (for eksempel husholdninger, tjenesteytende næringer, kraftintensiv industri)Energi, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Priser og prisindekser
false

Elektrisitetspriser2. kvartal 2018

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Kraftpriser i sluttbrukermarkedet, kvartalsvis. Øre/kWh
2. kvartal 2018Endring i prosent
Øre/kWhSiste 3 md.Siste 12 md.
1Nye fastpriskontrakter er inngått i løpet av måleperioden, mens eldre fastpriskontrakter er inngått tidligere.
Husholdninger. Total pris for kraft, nettleie og avgifter110,33,716,1
Kraftpris44,64,934,7
Nettleie28,93,63,6
Avgifter36,82,28,2
 
Husholdninger. Kraftpris etter kontraktstype. Ekskl. avgifter
Nye fastpriskontrakter-inntil 1-års varighet135,68,218,7
Nye fastpriskontrakter-Over 1-års varighet134,223,911,8
Alle andre fastpriskontrakter30,2-0,7-1,3
Kontrakter tilknyttet elspotprisen43,63,337,1
Variabel pris kontrakter48,59,232,9
 
Næringsvirksomhet kraftpris ekskl. avgifter
Tjenesteytende næringer40,84,638,8
Industri untatt kraftintensiv industri39,93,436,6
Kraftintensiv industri30,9-1,6-1,6