340315_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elkraftpris/kvartal
340315
statistikk
2018-05-29T08:00:00.000Z
Energi og industri;Priser og prisindekser
no
elkraftpris, Elektrisitetspriser, elektrisitet, strømpriser, kraftpriser, fastpriser, spotpriser, nettleie, sluttbrukermarkedet, engrosmarkedet, forbruksgrupper (for eksempel husholdninger, tjenesteytende næringer, kraftintensiv industri)Energi, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Priser og prisindekser
false

Elektrisitetspriser1. kvartal 2018

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Kraftpriser i sluttbrukermarkedet, kvartalsvis. Øre/kWh
1. kvartal 2018Endring i prosent
Øre/kWhSiste 3 md.Siste 12 md.
1Nye fastpriskontrakter er inngått i løpet av måleperioden, mens eldre fastpriskontrakter er inngått tidligere.
Husholdninger. Total pris for kraft, nettleie og avgifter106,48,110,3
Kraftpris42,518,123,9
Nettleie27,90,00,0
Avgifter36,04,35,0
 
Husholdninger. Kraftpris etter kontraktstype. Ekskl. avgifter
Nye fastpriskontrakter-inntil 1-års varighet132,97,52,8
Nye fastpriskontrakter-Over 1-års varighet127,6-19,5-6,8
Alle andre fastpriskontrakter30,4-0,70,7
Kontrakter tilknyttet elspotprisen42,220,931,5
Variabel pris kontrakter44,413,812,1
 
Næringsvirksomhet kraftpris ekskl. avgifter
Tjenesteytende næringer39,018,926,2
Industri untatt kraftintensiv industri38,618,829,1
Kraftintensiv industri31,49,01,6