331022_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elkraftpris/kvartal
331022
statistikk
2018-02-26T08:00:00.000Z
Energi og industri;Priser og prisindekser
no
elkraftpris, Elektrisitetspriser, elektrisitet, strømpriser, kraftpriser, fastpriser, spotpriser, nettleie, sluttbrukermarkedet, engrosmarkedet, forbruksgrupper (for eksempel husholdninger, tjenesteytende næringer, kraftintensiv industri)Energi, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Priser og prisindekser
false

Elektrisitetspriser4. kvartal 2017

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Kraftpriser i sluttbrukermarkedet, kvartalsvis. Øre/kWh
4. kvartal 2017Endring i prosent
Øre/kWhSiste 3 md.Siste 12 md.
1Nye fastpriskontrakter er inngått i løpet av måleperioden, mens eldre fastpriskontrakter er inngått tidligere.
Husholdninger. Total pris for kraft, nettleie og avgifter98,43,4-2,0
Kraftpris36,08,1-4,3
Nettleie27,90,00,0
Avgifter34,51,5-1,1
 
Husholdninger. Kraftpris etter kontraktstype. Ekskl. avgifter
Nye fastpriskontrakter-inntil 1-års varighet130,6-1,3-1,6
Nye fastpriskontrakter-Over 1-års varighet134,37,214,7
Alle andre fastpriskontrakter30,6-4,13,0
Kontrakter tilknyttet elspotprisen34,98,0-4,6
Variabel pris kontrakter39,08,3-3,9
 
Næringsvirksomhet kraftpris ekskl. avgifter
Tjenesteytende næringer32,810,1-7,6
Industri untatt kraftintensiv industri32,512,5-7,1
Kraftintensiv industri28,82,1-4,0