317728_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elkraftpris/kvartal
317728
statistikk
2017-11-24T08:00:00.000Z
Energi og industri;Priser og prisindekser
no
elkraftpris, Elektrisitetspriser, elektrisitet, strømpriser, kraftpriser, fastpriser, spotpriser, nettleie, sluttbrukermarkedet, engrosmarkedet, forbruksgrupper (for eksempel husholdninger, tjenesteytende næringer, kraftintensiv industri)Energi, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Priser og prisindekser
false

Elektrisitetspriser3. kvartal 2017

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Kraftpriser i sluttbrukermarkedet, kvartalsvis. Øre/kWh
3. kvartal 2017Endring i prosent
Øre/kWhSiste 3 md.Siste 12 md.
1Nye fastpriskontrakter er inngått i løpet av måleperioden, mens eldre fastpriskontrakter er inngått tidligere.
Husholdninger. Total pris for kraft, nettleie og avgifter95,20,25,2
Kraftpris33,30,69,2
Nettleie27,90,02,2
Avgifter34,00,04,0
 
Husholdninger. Kraftpris etter kontraktstype. Ekskl. avgifter
Nye fastpriskontrakter-inntil 1-års varighet131,03,34,7
Nye fastpriskontrakter-Over 1-års varighet132,04,65,6
Alle andre fastpriskontrakter31,94,27,0
Kontrakter tilknyttet elspotprisen32,31,611,0
Variabel pris kontrakter36,0-1,45,0
 
Næringsvirksomhet kraftpris ekskl. avgifter
Tjenesteytende næringer29,81,49,6
Industri untatt kraftintensiv industri28,9-1,08,6
Kraftintensiv industri28,2-10,2-6,3