280972
/energi-og-industri/statistikker/elkraftpris/kvartal
280972
Høyere strømpriser i 2016
statistikk
2017-02-24T08:00:00.000Z
Energi og industri;Priser og prisindekser
no
elkraftpris, Elektrisitetspriser, elektrisitet, strømpriser, kraftpriser, fastpriser, spotpriser, nettleie, sluttbrukermarkedet, engrosmarkedet, forbruksgrupper (for eksempel husholdninger, tjenesteytende næringer, kraftintensiv industri)Energi, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Priser og prisindekser
false
Statistikken gir et tverrsnitt av kraftprisene i sluttbruker- og engrosmarkedet per kvartal. I 2016 var kraftprisen husholdninger, utenom nettleie og avgifter, 18 prosent høyere enn året før.

Elektrisitetspriser4. kvartal 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høyere strømpriser i 2016

Den gjennomsnittlige strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 31,6 øre/kWh i 2016. Dette er en økning på 18 prosent sammenlignet med i 2015.

Kraftpriser i sluttbrukermarkedet, kvartalsvis. Øre/kWh
4. kvartal 2016Endring i prosent
Øre/kWhSiste 3 md.Siste 12 md.
1Nye fastpriskontrakter er inngått de siste 3 måneder før måleperioden, mens eldre fastpriskontrakter er inngått tidligere.
Husholdninger. Total pris for kraft, nettleie og avgifter100,410,923,8
Kraftpris37,623,345,2
Nettleie27,92,27,3
Avgifter34,96,719,5
 
Husholdninger. Kraftpris etter kontraktstype. Ekskl. avgifter
Nye fastpriskontrakter-inntil 1-års varighet131,15,10,0
Nye fastpriskontrakter-Over 1-års varighet129,9-1,3-3,9
Alle andre fastpriskontrakter29,7-0,3-7,8
Kontrakter tilknyttet elspotprisen36,625,851,2
Variabel pris kontrakter40,618,437,6
 
Næringsvirksomhet kraftpris ekskl. avgifter
Tjenesteytende næringer35,530,542,0
Industri untatt kraftintensiv industri35,031,647,1
Kraftintensiv industri30,0-0,3-5,7

Husholdningenes strømpris steg betydelig i løpet av året. I 1. kvartal betalte husholdningene i gjennomsnitt 28,7 øre/kWh for strømmen, mens prisen i 4. kvartal var 37,6 øre/kWh. Økningen kan blant annet sees i sammenheng med utviklingen i vannstanden i norske magasiner i perioden. Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat lå på fyllingsgraden ved inngangen til 2016 på et historisk høyt nivå, mens fyllingsgraden ved utgangen av året lå rundt 5 prosentpoeng under normalen.

Den totale strømprisen for husholdninger, medregnet avgifter og nettleie, var i gjennomsnitt 91,8 øre/kWh i 2016. Det er 12 prosent høyere enn i 2015. Av dette utgjorde kraftprisen 31,6 øre/kWh, nettleien 27,2 øre/kWh og forbruksavgiften på elektrisk kraft samt merverdiavgift 33 øre/kWh.

Forbruksavgiften på elektrisk kraft økte fra 13,7 øre/kWh i begynnelsen av 2015 til 16 øre/kWh i 2016 som bidro til at avgiftene samlet økte med 18 prosent sammenlignet med året før.

Nye fastpriskontrakter var billigst

I motsetning til tidligere år fikk husholdningene i gjennomsnitt den billigste strømmen gjennom nye fastpriskontrakter. For nye fastpriskontrakter med inntil ett års varighet var prisen 28,5 øre/kWh eksklusive avgifter og nettleie, og for nye kontrakter med over ett års varighet var prisen 29,0 øre/kWh. Prisen for andre fastpriskontrakter var 30,5 øre/kWh. Over 70 prosent av strømmen solgt til husholdningene ble solgt via kontrakter tilknyttet elspotprisen, som normalt er den billigste i gjennomsnitt over året. At prisen var lavest for fastpriskontrakter i 2016 har sammenheng med økte elspotpriser i løpet av fjoråret, som slår raskere inn på andre kontraktstyper enn fastpris. Prisen på kontrakter tilknyttet elspotprisen var i gjennomsnitt 30,2 øre/kWh. For variable kontrakter betalte husholdningene 35,2 øre/kWh.

Høyere strømpris for tjenesteyting og industri utenom kraftintensiv industri

Gjennomsnittlig pris på elektrisk kraft for tjenesteytende næringer var 29,2 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie i 2016. Det er 18 prosent høyere enn året før.

Også for industri, eksklusiv kraftintensiv industri, økte prisene i 2016 sammenlignet med året før. Gjennomsnittsprisen var 28,7 øre/kWh i 2016, noe som var en økning på 24 prosent sammenlignet med 2015.

For kraftintensiv industri selges det mest av strømmen gjennom fastpriskontrakter. Den gjennomsnittlige prisen eksklusive avgifter og nettleie var 30,4 øre/kWh i 2016, en nedgang på 1,6 prosent i forhold til 2015.

Strømpriser for hele året finnes i statistikkbankenÅpne og lesLukk

Elektrisitetsprisene som omtales i denne artikkelen fins i de årlige statistikkbanktabellene i Statistikkbanken.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB