271051
/energi-og-industri/statistikker/elkraftpris/kvartal
271051
Høyere strømpriser for husholdningene
statistikk
2016-11-17T08:00:00.000Z
Energi og industri;Priser og prisindekser
no
elkraftpris, Elektrisitetspriser, elektrisitet, strømpriser, kraftpriser, fastpriser, spotpriser, nettleie, sluttbrukermarkedet, engrosmarkedet, forbruksgrupper (for eksempel husholdninger, tjenesteytende næringer, kraftintensiv industri)Energi, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Priser og prisindekser
false
Statistikken gir et tverrsnitt av kraftprisene i sluttbruker- og engrosmarkedet per kvartal. I 3. kvartal 2016 betalte husholdninger 53 prosent mer enn ett år før.

Elektrisitetspriser3. kvartal 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høyere strømpriser for husholdningene

Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 30,5 øre/kWh i 3. kvartal 2016. Dette er en oppgang på 53 prosent fra 3. kvartal i 2015, som var et kvartal med veldig lave priser.

Kraftpriser i sluttbrukermarkedet, kvartalsvis. Øre/kWh
3. kvartal 2016Endring i prosent
Øre/kWhSiste 3 md.Siste 12 md.
1Nye fastpriskontrakter er inngått de siste 3 måneder før måleperioden, mens eldre fastpriskontrakter er inngått tidligere.
Husholdninger. Total pris for kraft, nettleie og avgifter90,52,422,5
Kraftpris30,55,952,5
Nettleie27,30,05,0
Avgifter32,71,217,2
 
Husholdninger. Kraftpris etter kontraktstype. Ekskl. avgifter
Nye fastpriskontrakter-inntil 1-års varighet129,610,4-6,0
Nye fastpriskontrakter-Over 1-års varighet130,38,2-2,9
Alle andre fastpriskontrakter29,8-2,9-11,0
Kontrakter tilknyttet elspotprisen29,16,269,2
Variabel pris kontrakter34,36,535,6
 
Næringsvirksomhet kraftpris ekskl. avgifter
Tjenesteytende næringer27,25,050,3
Industri untatt kraftintensiv industri26,62,360,2
Kraftintensiv industri30,1-2,0-3,8

Den kraftige økningen i strømprisen kan blant annet sees i sammenheng med lavere fyllingsgrad i vannmagasinene i 3. kvartal i 2016 sammenlignet med samme kvartal året før. Ved utgangen av uke 39 var fyllingsgraden i vannmagasinene 6,4 prosentpoeng lavere enn samme uke i 2015. I 3. kvartal i fjor var det mye snøsmelting i fjellet og kraftig økning i fyllingsgraden gjennom kvartalet. 

Den totale strømprisen for husholdninger, medregnet avgifter og nettleie, var i gjennomsnitt 90,5 øre/kWh i 3. kvartal 2016. Dette er en økning på 23 prosent sammenlignet med 3. kvartal 2015. Av dette utgjorde kraftprisen 30,5 øre/kWh, nettleien 27,3 øre/kWh og forbruksavgiften på elektrisk kraft samt merverdiavgift 32,7 øre/kWh. 

Billigst med elspotpris

Husholdninger med kontrakter tilknyttet elspotprisen hadde den billigste kontraktstypen i 3. kvartal med 29,1 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie. Om lag 70 prosent av strømmen til husholdningene ble solgt gjennom elspotprisavtaler. Variabel-pris-kontrakter var den dyreste kontraktstypen i 3. kvartal med en gjennomsnittlig pris på 34,3 øre/kWh. For nye kontrakter med inntil ett års varighet var prisen 29,6 øre/kWh, og for nye kontrakter med over ett års varighet var prisen 30,3 øre/kWh. Prisen for eldre fastpriskontrakter var 29,8 øre/kWh. 

Høyere strømpriser for tjenesteyting og industri

Gjennomsnittlig pris på elektrisk kraft for tjenesteytende næringer var 27,2 øre/kWh, unntatt avgifter og nettleie, i 3. kvartal 2016. Det er en oppgang på 50 prosent fra 3. kvartal i 2015. For industri, unntatt kraftintensiv industri, gikk prisen opp med 60 prosent og var 26,6 øre/kWh. 

Litt lavere strømpris for kraftintensiv industri

For kraftintensiv industri var prisen på elektrisk kraft i gjennomsnitt 30,1 øre/kWh i 3. kvartal 2016. Dette er en nedgang på 3,8 prosent sammenlignet med 3. kvartal 2015. Det meste av strømmen i kraftintensiv industri kjøpes gjennom fastpriskontrakter som i dette kvartalet var dyrere enn kontrakter tilknyttet elspotprisen og endrer seg lite fra kvartal til kvartal. 

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB