271051_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elkraftpris/kvartal
271051
Høyere strømpriser for husholdningene
statistikk
2016-11-17T08:00:00.000Z
Energi og industri;Priser og prisindekser
no
elkraftpris, Elektrisitetspriser, elektrisitet, strømpriser, kraftpriser, fastpriser, spotpriser, nettleie, sluttbrukermarkedet, engrosmarkedet, forbruksgrupper (for eksempel husholdninger, tjenesteytende næringer, kraftintensiv industri)Energi, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Priser og prisindekser
false
Statistikken gir et tverrsnitt av kraftprisene i sluttbruker- og engrosmarkedet per kvartal. I 3. kvartal 2016 betalte husholdninger 53 prosent mer enn ett år før.

Elektrisitetspriser3. kvartal 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høyere strømpriser for husholdningene

Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 30,5 øre/kWh i 3. kvartal 2016. Dette er en oppgang på 53 prosent fra 3. kvartal i 2015, som var et kvartal med veldig lave priser.

Kraftpriser i sluttbrukermarkedet, kvartalsvis. Øre/kWh
3. kvartal 2016Endring i prosent
Øre/kWhSiste 3 md.Siste 12 md.
1Nye fastpriskontrakter er inngått de siste 3 måneder før måleperioden, mens eldre fastpriskontrakter er inngått tidligere.
Husholdninger. Total pris for kraft, nettleie og avgifter90,52,422,5
Kraftpris30,55,952,5
Nettleie27,30,05,0
Avgifter32,71,217,2
 
Husholdninger. Kraftpris etter kontraktstype. Ekskl. avgifter
Nye fastpriskontrakter-inntil 1-års varighet129,610,4-6,0
Nye fastpriskontrakter-Over 1-års varighet130,38,2-2,9
Alle andre fastpriskontrakter29,8-2,9-11,0
Kontrakter tilknyttet elspotprisen29,16,269,2
Variabel pris kontrakter34,36,535,6
 
Næringsvirksomhet kraftpris ekskl. avgifter
Tjenesteytende næringer27,25,050,3
Industri untatt kraftintensiv industri26,62,360,2
Kraftintensiv industri30,1-2,0-3,8

Den kraftige økningen i strømprisen kan blant annet sees i sammenheng med lavere fyllingsgrad i vannmagasinene i 3. kvartal i 2016 sammenlignet med samme kvartal året før. Ved utgangen av uke 39 var fyllingsgraden i vannmagasinene 6,4 prosentpoeng lavere enn samme uke i 2015. I 3. kvartal i fjor var det mye snøsmelting i fjellet og kraftig økning i fyllingsgraden gjennom kvartalet. 

Den totale strømprisen for husholdninger, medregnet avgifter og nettleie, var i gjennomsnitt 90,5 øre/kWh i 3. kvartal 2016. Dette er en økning på 23 prosent sammenlignet med 3. kvartal 2015. Av dette utgjorde kraftprisen 30,5 øre/kWh, nettleien 27,3 øre/kWh og forbruksavgiften på elektrisk kraft samt merverdiavgift 32,7 øre/kWh. 

Billigst med elspotpris

Husholdninger med kontrakter tilknyttet elspotprisen hadde den billigste kontraktstypen i 3. kvartal med 29,1 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie. Om lag 70 prosent av strømmen til husholdningene ble solgt gjennom elspotprisavtaler. Variabel-pris-kontrakter var den dyreste kontraktstypen i 3. kvartal med en gjennomsnittlig pris på 34,3 øre/kWh. For nye kontrakter med inntil ett års varighet var prisen 29,6 øre/kWh, og for nye kontrakter med over ett års varighet var prisen 30,3 øre/kWh. Prisen for eldre fastpriskontrakter var 29,8 øre/kWh. 

Høyere strømpriser for tjenesteyting og industri

Gjennomsnittlig pris på elektrisk kraft for tjenesteytende næringer var 27,2 øre/kWh, unntatt avgifter og nettleie, i 3. kvartal 2016. Det er en oppgang på 50 prosent fra 3. kvartal i 2015. For industri, unntatt kraftintensiv industri, gikk prisen opp med 60 prosent og var 26,6 øre/kWh. 

Litt lavere strømpris for kraftintensiv industri

For kraftintensiv industri var prisen på elektrisk kraft i gjennomsnitt 30,1 øre/kWh i 3. kvartal 2016. Dette er en nedgang på 3,8 prosent sammenlignet med 3. kvartal 2015. Det meste av strømmen i kraftintensiv industri kjøpes gjennom fastpriskontrakter som i dette kvartalet var dyrere enn kontrakter tilknyttet elspotprisen og endrer seg lite fra kvartal til kvartal.