260887
/energi-og-industri/statistikker/elkraftpris/kvartal
260887
Høyere strømpriser for husholdningene
statistikk
2016-09-16T10:00:00.000Z
Energi og industri;Priser og prisindekser
no
elkraftpris, Elektrisitetspriser, elektrisitet, strømpriser, kraftpriser, fastpriser, spotpriser, nettleie, sluttbrukermarkedet, engrosmarkedet, forbruksgrupper (for eksempel husholdninger, tjenesteytende næringer, kraftintensiv industri)Energi, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Priser og prisindekser
false
Statistikken gir et tverrsnitt av kraftprisene i sluttbruker- og engrosmarkedet per kvartal. I 2. kvartal 2016 betalte husholdninger 11 prosent mindre enn ett år før.

Elektrisitetspriser2. kvartal 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høyere strømpriser for husholdningene

Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 28,8 øre/kWh i 2. kvartal 2016. Dette er en oppgang på 11 prosent sammenliknet med 2. kvartal i 2015.

Kraftpriser i sluttbrukermarkedet, kvartalsvis. Øre/kWh
2. kvartal 2016Endring i prosent
Øre/kWhSiste 3 md.Siste 12 md.
1Nye fastpriskontrakter er inngått de siste 3 måneder før måleperioden, mens eldre fastpriskontrakter er inngått tidligere.
Husholdninger. Total pris for kraft, nettleie og avgifter88,41,19,1
Kraftpris28,80,310,8
Nettleie27,32,63,8
Avgifter32,30,612,5
 
Husholdninger. Kraftpris etter kontraktstype. Ekskl. avgifter
Nye fastpriskontrakter-inntil 1-års varighet126,80,0-18,5
Nye fastpriskontrakter-Over 1-års varighet128,02,2-16,4
Alle andre fastpriskontrakter30,7-1,3-7,3
Kontrakter tilknyttet elspotprisen27,41,916,6
Variabel pris kontrakter32,2-2,42,5
 
Næringsvirksomhet kraftpris ekskl. avgifter
Tjenesteytende næringer25,9-5,110,2
Industri untatt kraftintensiv industri26,0-1,517,1
Kraftintensiv industri30,7-0,32,0

Den totale strømprisen for husholdninger, medregnet avgifter og nettleie, var i gjennomsnitt 88,4 øre/kWh i 2. kvartal 2016. Dette er en økning på 9,1 prosent sammenlignet med 2. kvartal 2015. Av dette utgjorde kraftprisen 28,8 øre/kWh, nettleien 27,3 øre/kWh og forbruksavgiften på elektrisk kraft samt merverdiavgift 32,3 øre/kWh.

Høyest pris på kontrakter med variabel pris

Kontrakter med variabel pris var den dyreste kontraktstypen i 2. kvartal 2016 med en gjennomsnittlig pris på 32,2 øre/kWh. 28 prosent av strømmen til husholdningene ble solgt gjennom variabel pris kontrakter i 2. kvartal 2016, mens andelen elspotprisavtaler var 71 prosent.

Prisen på kontrakter tilknyttet elspotprisen var 27,4 øre/kWh. For nye fastpriskontrakter med inntil ett års varighet var prisen 26,8 øre/kWh, og for nye kontrakter med over ett års varighet var prisen 28 øre/kWh. Prisen for andre fastpriskontrakter var 30,7 øre/kWh.

Høyere strømpriser for tjenesteyting og industri

Gjennomsnittlig pris på elektrisk kraft for tjenesteytende næringer var 25,9 øre/kWh, unntatt avgifter og nettleie, i 2. kvartal 2016. Det er en oppgang på 10 prosent fra 2. kvartal i 2015. For industri, unntatt kraftintensiv industri, gikk prisen opp med 17 prosent og var 26 øre/kWh.

Noe økt strømpris for kraftintensiv industri

For kraftintensiv industri var prisen på elektrisk kraft i gjennomsnitt 30,7 øre/kWh i 2. kvartal 2016. Dette er en økning på 2 prosent sammenliknet med 2. kvartal 2015. Det meste av strømmen i kraftintensiv industri kjøpes gjennom fastpriskontrakter som i dette kvartalet var dyrere enn kontrakter tilknyttet elspotprisen.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB