241678
/energi-og-industri/statistikker/elkraftpris/kvartal
241678
Lavere strømpriser i 2015
statistikk
2016-02-25T10:00:00.000Z
Energi og industri;Priser og prisindekser
no
elkraftpris, Elektrisitetspriser, elektrisitet, strømpriser, kraftpriser, fastpriser, spotpriser, nettleie, sluttbrukermarkedet, engrosmarkedet, forbruksgrupper (for eksempel husholdninger, tjenesteytende næringer, kraftintensiv industri)Energi, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Priser og prisindekser
false
Statistikken gir et tverrsnitt av kraftprisene i sluttbruker- og engrosmarkedet per kvartal. I 2015 betalte husholdningene i snitt 13 prosent mindre enn året før.

Elektrisitetspriser4. kvartal 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere strømpriser i 2015

Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 26,7 øre/kWh i 2015. Dette er 13 prosent mindre enn i 2014 og den laveste prisen for husholdninger siden 2005.

Kraftpriser i sluttbrukermarkedet, kvartalsvis. Øre/kWh
4. kvartal 2015Endring i prosent
Øre/kWhSiste 3 md.Siste 12 md.
1Nye fastpriskontrakter er inngått de siste 3 måneder før måleperioden, mens eldre fastpriskontrakter er inngått tidligere.
Husholdninger. Total pris for kraft, nettleie og avgifter80,110,2-5,9
Kraftpris25,929,5-18,3
Nettleie26,0-1,10,0
Avgifter28,26,82,9
 
Husholdninger. Kraftpris etter kontraktstype. Ekskl. avgifter
Nye fastpriskontrakter-inntil 1-års varighet131,1-1,3-7,2
Nye fastpriskontrakter-Over 1-års varighet131,1-0,3-4,3
Alle andre fastpriskontrakter32,2-3,9-6,1
Kontrakter tilknyttet elspotprisen24,240,7-20,4
Variabel pris kontrakter29,516,6-15,0
 
Næringsvirksomhet kraftpris ekskl. avgifter
Tjenesteytende næringer25,038,1-18,0
Industri untatt kraftintensiv industri23,843,4-18,2
Kraftintensiv industri31,81,67,1

Den totale strømprisen for husholdninger, medregnet avgifter og nettleie, var i gjennomsnitt 80,9 øre/kWh i 2015. Det er 3,3 prosent lavere enn i 2014. Av dette utgjorde kraftprisen 26,7 øre/kWh, nettleien 26,2 øre/kWh og forbruksavgiften på elektrisk kraft samt merverdiavgift 28,1 øre/kWh.

Vått, varmt vær og billig kull senket strømprisene

Store tilsig til vannmagasinene ga betydelig kraftproduksjon i 2015. Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat var tilsiget på 153 TWh i 2015, noe som er hele 23 TWh mer enn normalen for perioden 1981-2010. Det milde været bidro dessuten til å redusere etterspørselen etter strøm til oppvarming. Gjennomsnittstemperaturen for hele landet i 2015 var 1,8 °C over normalen, og året ble det tredje varmeste i en serie som går tilbake til 1900. Lave strømpriser kan også ses i sammenheng med synkende priser på kull. Reduserte kullpriser senker brenselskostnadene i land med kullkraftverk, som er knyttet til det nordiske kraftmarkedet.

Spotpris var billigst

I 2015 ble 68 prosent av strømmen til husholdningene solgt via kontrakter tilknyttet elspotprisen. Prisen på kontrakter tilknyttet elspotprisen var i gjennomsnitt 24,5 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie. For variable kontrakter betalte husholdningene 31,3 øre/kWh. For nye fastpriskontrakter med inntil ett års varighet var prisen 32,6 øre/kWh, og for kontrakter med over ett års varighet var prisen 32,0 øre/kWh. Prisen for andre fastpriskontrakter var 33 øre/kWh.

Billigere for tjenesteyting og industri utenom den kraftintensive

Gjennomsnittlig pris på elektrisk kraft for tjenesteytende næringer var 24,7 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie i 2015. Det er 15 prosent lavere enn året før.

Også for industri, eksklusiv kraftintensiv industri, sank prisene i 2015 sammenlignet med året før. Gjennomsnittsprisen var 23,2 øre/kWh i 2015, som er en nedgang på 16 prosent fra 2014.

For kraftintensiv industri selges det mest av strømmen gjennom fastpriskontrakter. Den gjennomsnittlige prisen eksklusive avgifter og nettleie var 30,9 øre/kWh i 2015. Dette utgjør en økning på 4,7 prosent i forhold til 2014.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB