225266_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elkraftpris/kvartal
225266
Økt forbruksavgift ga dyrere strøm for husholdningene
statistikk
2015-09-16T10:00:00.000Z
Energi og industri;Priser og prisindekser
no
elkraftpris, Elektrisitetspriser, elektrisitet, strømpriser, kraftpriser, fastpriser, spotpriser, nettleie, sluttbrukermarkedet, engrosmarkedet, forbruksgrupper (for eksempel husholdninger, tjenesteytende næringer, kraftintensiv industri)Energi, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Priser og prisindekser
false
Statistikken gir et tverrsnitt av kraftprisene i sluttbruker- og engrosmarkedet. I 2. kvartal 2015 betalte husholdninger 2,3 prosent mindre for strøm enn ett år før.

Elektrisitetspriser2. kvartal 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt forbruksavgift ga dyrere strøm for husholdningene

Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 26 øre/kWh i 2. kvartal 2015. Dette er en nedgang på 2,3 prosent sammenliknet med 2. kvartal i 2014. Likevel gikk den totale strømprisen opp grunnet økt forbruksavgift på elektrisk kraft.

Kraftpriser i sluttbrukermarkedet, kvartalsvis. Øre/kWh
2. kvartal 2015Endring i prosent
Øre/kWhSiste 3 md.Siste 12 md.
1Nye fastpriskontrakter er inngått de siste 3 måneder før måleperioden, mens eldre fastpriskontrakter er inngått tidligere.
Husholdninger. Total pris for kraft, nettleie og avgifter80,0-7,41,4
Kraftpris26,0-16,9-2,3
Nettleie26,30,01,2
Avgifter27,7-3,85,3
 
Husholdninger. Kraftpris etter kontraktstype. Ekskl. avgifter
Nye fastpriskontrakter-inntil 1-års varighet132,9-2,1-1,8
Nye fastpriskontrakter-Over 1-års varighet133,54,4-4,0
Alle andre fastpriskontrakter33,1-0,9-7,8
Kontrakter tilknyttet elspotprisen23,5-19,2-2,1
Variabel pris kontrakter31,4-12,8-0,6
 
Næringsvirksomhet kraftpris ekskl. avgifter
Tjenesteytende næringer23,5-19,2-3,7
Industri untatt kraftintensiv industri22,2-22,4-5,1
Kraftintensiv industri30,1-0,72,7

Mye nedbør og høy vindkraftproduksjon i Norden, samt mye snø i fjellet bidro til lave strømpriser i 2. kvartal, til tross for lavere fyllingsgrad enn normalt.

Den totale strømprisen for husholdninger gikk derimot opp. Medregnet avgifter og nettleie var den totale strømprisen i gjennomsnitt 80 øre/kWh i 2. kvartal 2015. Dette er en økning på 1,4 prosent sammenliknet med 2. kvartal 2014. Av dette utgjorde kraftprisen 26 øre/kWh, nettleien 26,3 øre/kWh og forbruksavgiften på elektrisk kraft samt merverdiavgift 27,7 øre/kWh. Økingen i den totale strømprisen skyldes hovedsakelig at forbruksavgiften på strøm økte med 10,5 prosent fra 2014 til 2015.

Elspotpris billigst og fastpris dyrest

Husholdninger med kontrakter tilknyttet elspotprisen hadde den billigste kontraktstypen i 2. kvartal, med 23,5 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie. 69 prosent av strømmen til husholdningene ble solgt gjennom elspotprisavtaler.

Prisen på variable kontrakter var 31,4 øre/kWh. For nye fastpriskontrakter med inntil ett års varighet var prisen 32,9 øre/kWh, mens den for nye kontrakter med over ett års varighet var prisen 33,5 øre/kWh. Prisen for andre fastpriskontrakter var 33,1 øre/kWh.

Lavere strømpriser for tjenesteyting og industri

Gjennomsnittlig pris på elektrisk kraft for tjenesteytende næringer var 23,5 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie i 2. kvartal 2015. Det er en nedgang på 3,7 prosent fra 2. kvartal i 2014. For industri, utenom kraftintensiv industri, gikk prisen ned med 5,1 prosent og var på 22,2 øre/kWh.

Økt strømpris for kraftintensiv industri

For kraftintensiv industri var prisen på elektrisk kraft i gjennomsnitt 30,1 øre/kWh i 2. kvartal 2015. Dette er en øking på 2,7 prosent sammenliknet med 2. kvartal 2014. Dette kan sees i sammenheng med at den meste av strømmen i kraftintensiv industri kjøpes gjennom fastpriskontrakter, som i dette kvartalet var dyrere enn kontrakter tilknyttet elspotprisen.