134070_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elkraftpris/kvartal
134070
Økte strømpriser
statistikk
2013-11-25T10:00:00.000Z
Energi og industri;Priser og prisindekser
no
elkraftpris, Elektrisitetspriser, elektrisitet, strømpriser, kraftpriser, fastpriser, spotpriser, nettleie, sluttbrukermarkedet, engrosmarkedet, forbruksgrupper (for eksempel husholdninger, tjenesteytende næringer, kraftintensiv industri)Energi, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Priser og prisindekser
false

Elektrisitetspriser3. kvartal 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økte strømpriser

Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 33,4 øre/kWh i 3. kvartal. Dette er en økning på hele 67 prosent sammenliknet med samme kvartal i fjor. Lavest var prisen på kontrakter tilknyttet elspotprisen, med 32,5 øre/kWh.

Kraftpriser i sluttbrukermarkedet, kartalsvis. Øre/kWh
3. kvartal 2013Endring i prosent
Øre/kWhSiste 3 md.Siste 12 md.
1Nye fastpriskontrakter er inngått de siste 3 måneder før måleperioden, mens eldre fastpriskontrakter er inngått tidligere.
Husholdninger. Total pris for kraft, nettleie og avgifter86,5-1,824,1
Kraftpris33,4-3,567,0
Nettleie26,40,01,1
Avgifter26,7-1,513,1
 
Husholdninger. Kraftpris etter kontraktstype. Ekskl. avgifter
Nye fastpriskontrakter-inntil 1-års varighet132,9-7,6-7,6
Nye fastpriskontrakter-Over 1-års varighet134,1-3,90,3
Alle andre fastpriskontrakter35,8-0,8-0,8
Kontrakter tilknyttet elspotprisen32,5-5,091,2
Variabel pris kontrakter35,1-0,849,4
 
Næringsvirksomhet kraftpris ekskl. avgifter
Tjenesteytende næringer31,1-8,560,3
Industri untatt kraftintensiv industri30,4-7,354,3
Kraftintensiv industri28,61,87,9

Den store økningen kan blant annet ses i sammenheng med betydelig lavere fyllingsgrad i vannmagasinene så langt i 2013 sammenlignet med 2012. Ved utgangen av 3. kvartal i år lå fyllingsgraden 15 prosentpoeng lavere enn i samme kvartal i fjor, i følge Norges vassdrags- og energidirektorat. Kraftproduksjonen i årets ni første måneder var 8 prosent lavere enn i samme periode i 2012, som var et år med rekordhøy produksjon og lave priser.

Den totale strømprisen for husholdninger, medregnet avgifter og nettleie, var i gjennomsnitt 86,5 øre/kWh i 3. kvartal 2013. Av dette utgjorde kraftprisen 33,4 øre/kWh, nettleien 26,4 øre/kWh, mens forbruksavgiften på elektrisk kraft og merverdiavgift utgjorde 26,8 øre/kWh. Det er en prisøkning på 24 prosent fra samme periode i fjor.

Spotpris billigst

Husholdninger med kontrakter tilknyttet elspotprisen hadde den billigste kontraktstypen i 3. kvartal, med 32,5 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie. 68 prosent av husholdningene hadde en spotprisavtale i 3. kvartal 2013.

Prisen på variabel pris kontrakter var 35,1 øre/kWh, som er en økning fra 3. kvartal i fjor. Fastpriskontrakter hadde derimot en prisnedgang eller var tilnærmet uendret i samme periode. For nye fastpriskontrakter med inntil ett års varighet var prisen 32,9 øre/kWh, og for kontrakter med ett års varighet eller mer var den 34,1 øre/kWh. Prisen for andre fastpriskontrakter var 35,8 øre/kWh.

Økte strømpriser for tjenesteyting og industri

Gjennomsnittlig pris på elektrisk kraft for tjenesteytende næringer økte med 60 prosent fra 3. kvartal i fjor. Prisen var 31,1 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie.

For industri, eksklusiv kraftintensiv industri, gikk også prisene opp sammenlignet med samme kvartal året før. Gjennomsnittsprisen var 30,4 øre/kWh, en økning på 54 prosent.

For kraftintensiv industri var prisen på elektrisk kraft i gjennomsnitt 28,6 øre/kWh i 3. kvartal. Dette er en økning på 7,9 prosent sammenliknet med 3. kvartal 2012.