97715_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elkraftpris/kvartal
97715
Økte strømpriser
statistikk
2013-05-24T10:00:00.000Z
Energi og industri;Priser og prisindekser
no
elkraftpris, Elektrisitetspriser, elektrisitet, strømpriser, kraftpriser, fastpriser, spotpriser, nettleie, sluttbrukermarkedet, engrosmarkedet, forbruksgrupper (for eksempel husholdninger, tjenesteytende næringer, kraftintensiv industri)Energi, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Priser og prisindekser
false

Elektrisitetspriser1. kvartal 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økte strømpriser

Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 34,9 øre/kWh i 1.kvartal. Dette er en økning på 1,5 prosent sammenliknet med samme kvartal i fjor. Lavest var prisen på kontrakter tilknyttet elspotprisen, med 34,4 øre/kWh.

Kraftpriser i sluttbrukermarkedet, kvartalsvis. Øre/kWh
 1. kvartal 2013Endring i prosent
 Øre/kWhSiste 3 md.Siste 12 md.
1Nye fastpriskontrakter er inngått siste 3 måneder før måleuken, mens eldre fastpriskontrakter er inngått tidligere.
Husholdninger. Total pris for kraft, nettleie og avgifter88,66,61,2
Kraftpris34,914,81,5
Nettleie26,40,00,4
Avgifter27,23,41,5
    
Husholdninger. Kraftpris etter kontraktstype. Ekskl. avgifter.   
Nye fastpriskontrakter - inntil 1-års varighet135,07,0-12,4
Nye fastpriskontrakter - Over 1-års varighet135,50,6-9,2
Alle andre fastpriskontrakter36,0-2,0-7,1
Kontrakter tilknyttet elspotprisen34,412,73,4
Variabel pris kontrakter36,025,21,5
    
Næringsvirksomhet kraftpris ekskl. avgifter.   
Tjenesteytende næringer34,18,84,7
Industri untatt kraftintensiv industri33,89,66,1
Kraftintensiv industri29,79,72,5

Den totale strømprisen for husholdninger, medregnet avgifter og nettleie, var i gjennomsnitt 88,6 øre/kWh i 1. kvartal. Av dette utgjorde kraftprisen 34,9 øre/kWh, nettleien, 26,4 øre/kWh, mens forbruksavgiften på elektrisk kraft og merverdiavgift utgjorde 27,2 øre/kWh. Det er en prisøkning på litt over 1 prosent fra samme periode i fjor.

Spotpris fortsatt billigst

Husholdninger med kontrakter tilknyttet elspotprisen hadde den billigste kontraktstypen i 1. kvartal, med 34,4 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie. 67 prosent av husholdningene hadde en spotprisavtale i 1. kvartal 2013.

Prisen på variabel pris kontrakter var 36,0 øre/kWh. For nye fastpriskontrakter med inntil ett års varighet var prisen 35,0 øre/kWh, og for kontrakter med ett års varighet eller mer, var prisen 35,5 øre/kWh. Prisen for andre fastpriskontrakter var 36,0 øre/kWh.

Mens prisene på kontrakter tilknyttet elspotprisen og variabel pris kontrakter gikk noe opp sett i forhold til samme kvartal i fjor, hadde alle typer fastpriskontrakter en prisnedgang i samme periode.

Økte strømpriser for tjenesteyting og industri

Gjennomsnittlig pris på elektrisk kraft for tjenesteytende næringer var 34,1 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie. Det er nesten 5 prosent høyere enn 1. kvartal i fjor.

For industri, eksklusiv kraftintensiv industri, gikk også prisene opp sammenlignet med samme kvartal året før. Gjennomsnittsprisen var 33,8 øre/kWh, dette er en økning på litt over 6 prosent.

For kraftintensiv industri var prisen på elektrisk kraft i gjennomsnitt 29,7 øre/kWh i 1. kvartal. Dette er en økning på 2,5 prosent sammenliknet med 1. kvartal 2012.