97715
/energi-og-industri/statistikker/elkraftpris/kvartal
97715
Økte strømpriser
statistikk
2013-05-24T10:00:00.000Z
Energi og industri;Priser og prisindekser
no
elkraftpris, Elektrisitetspriser, elektrisitet, strømpriser, kraftpriser, fastpriser, spotpriser, nettleie, sluttbrukermarkedet, engrosmarkedet, forbruksgrupper (for eksempel husholdninger, tjenesteytende næringer, kraftintensiv industri)Energi, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Priser og prisindekser
false

Elektrisitetspriser1. kvartal 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økte strømpriser

Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 34,9 øre/kWh i 1.kvartal. Dette er en økning på 1,5 prosent sammenliknet med samme kvartal i fjor. Lavest var prisen på kontrakter tilknyttet elspotprisen, med 34,4 øre/kWh.

Kraftpriser i sluttbrukermarkedet, kvartalsvis. Øre/kWh
 1. kvartal 2013Endring i prosent
 Øre/kWhSiste 3 md.Siste 12 md.
1Nye fastpriskontrakter er inngått siste 3 måneder før måleuken, mens eldre fastpriskontrakter er inngått tidligere.
Husholdninger. Total pris for kraft, nettleie og avgifter88,66,61,2
Kraftpris34,914,81,5
Nettleie26,40,00,4
Avgifter27,23,41,5
    
Husholdninger. Kraftpris etter kontraktstype. Ekskl. avgifter.   
Nye fastpriskontrakter - inntil 1-års varighet135,07,0-12,4
Nye fastpriskontrakter - Over 1-års varighet135,50,6-9,2
Alle andre fastpriskontrakter36,0-2,0-7,1
Kontrakter tilknyttet elspotprisen34,412,73,4
Variabel pris kontrakter36,025,21,5
    
Næringsvirksomhet kraftpris ekskl. avgifter.   
Tjenesteytende næringer34,18,84,7
Industri untatt kraftintensiv industri33,89,66,1
Kraftintensiv industri29,79,72,5

Den totale strømprisen for husholdninger, medregnet avgifter og nettleie, var i gjennomsnitt 88,6 øre/kWh i 1. kvartal. Av dette utgjorde kraftprisen 34,9 øre/kWh, nettleien, 26,4 øre/kWh, mens forbruksavgiften på elektrisk kraft og merverdiavgift utgjorde 27,2 øre/kWh. Det er en prisøkning på litt over 1 prosent fra samme periode i fjor.

Spotpris fortsatt billigst

Husholdninger med kontrakter tilknyttet elspotprisen hadde den billigste kontraktstypen i 1. kvartal, med 34,4 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie. 67 prosent av husholdningene hadde en spotprisavtale i 1. kvartal 2013.

Prisen på variabel pris kontrakter var 36,0 øre/kWh. For nye fastpriskontrakter med inntil ett års varighet var prisen 35,0 øre/kWh, og for kontrakter med ett års varighet eller mer, var prisen 35,5 øre/kWh. Prisen for andre fastpriskontrakter var 36,0 øre/kWh.

Mens prisene på kontrakter tilknyttet elspotprisen og variabel pris kontrakter gikk noe opp sett i forhold til samme kvartal i fjor, hadde alle typer fastpriskontrakter en prisnedgang i samme periode.

Økte strømpriser for tjenesteyting og industri

Gjennomsnittlig pris på elektrisk kraft for tjenesteytende næringer var 34,1 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie. Det er nesten 5 prosent høyere enn 1. kvartal i fjor.

For industri, eksklusiv kraftintensiv industri, gikk også prisene opp sammenlignet med samme kvartal året før. Gjennomsnittsprisen var 33,8 øre/kWh, dette er en økning på litt over 6 prosent.

For kraftintensiv industri var prisen på elektrisk kraft i gjennomsnitt 29,7 øre/kWh i 1. kvartal. Dette er en økning på 2,5 prosent sammenliknet med 1. kvartal 2012.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB