92326_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elkraftpris/kvartal
92326
Lavere strømpriser i 2012
statistikk
2013-02-27T10:00:00.000Z
Energi og industri;Priser og prisindekser
no
elkraftpris, Elektrisitetspriser, elektrisitet, strømpriser, kraftpriser, fastpriser, spotpriser, nettleie, sluttbrukermarkedet, engrosmarkedet, forbruksgrupper (for eksempel husholdninger, tjenesteytende næringer, kraftintensiv industri)Energi, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Priser og prisindekser
false

Elektrisitetspriser4. kvartal 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere strømpriser i 2012

Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 29,1 øre/kWh i 2012. Dette er en nedgang på 36 prosent sammenliknet med året før. I 2012 var det også markant nedgang i strømprisen for tjenesteytende næringer og industri.

Kraftpriser i sluttbrukermarkedet, kvartalsvis. Øre/kWh
 4. kvartal 2012Endring i prosent
 Øre/kWhSiste 3 md.Siste 12 md.
1Nye fastpriskontrakter er inngått siste 3 måneder før måleuken, mens eldre fastpriskontrakter er inngått tidligere.
Tabelltittelen ble endret 5. mars 2013 (frasen "eksklusive avgifter" er tatt vekk fra tittelen). Frasen "ekskl. mva." er endret til "ekskl. avgifter" i de to siste forspaltene.
Husholdninger. Total pris for kraft, nettleie og avgifter83,119,2-7,5
Kraftpris30,452,5-13,0
Nettleie26,41,1-5,0
Avgifter26,311,0-2,9
    
Husholdninger. Kraftpris etter kontraktstype. Ekskl. avgifter.   
Nye fastpriskontrakter - inntil 1-års varighet132,7-8,1..
Nye fastpriskontrakter - Over 1-års varighet135,33,8..
Alle andre fastpriskontrakter36,71,8..
Kontrakter tilknyttet elspotprisen30,580,2-15,5
Variabel pris kontrakter28,822,4-10,6
    
Næringsvirksomhet kraftpris ekskl. avgifter.   
Tjenesteytende næringer31,361,2-14,1
Industri untatt kraftintensiv industri30,856,33,8
Kraftintensiv industri26,82,0-3,5

Nedgangen i kraftprisen kan blant annet ses i sammenheng med rekordhøy kraftproduksjon i 2012. Mens det i første halvdel av 2011 var en anstrengt kraftsituasjon med lite vann i magasinene i Norge, lå fyllingsgraden i store deler av 2012 over mediannivå. Det førte til høy produksjon av kraft, og bidro til lavere strømpriser gjennom året.

Den totale strømprisen for husholdninger, medregnet avgifter og nettleie, var i gjennomsnitt 81,2 øre/kWh i 2012. Det tilsvarer en prisnedgang på 20 prosent fra samme periode året før. Av dette utgjorde kraftprisen 29,1 øre/kWh og nettleien 26,3 øre/kWh. I tillegg utgjorde forbruksavgiften på elektrisk kraft og merverdiavgift, 25,8 øre/kWh.

Billigst med spotpris

Husholdninger med kontrakter tilknyttet elspotprisen hadde den billigste kontraktstypen i 2012, med 27,7 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie. Prisen på variable kontrakter var 30,3 øre/kWh. For nye fastpriskontrakter med inntil ett års varighet, var prisen i 2012 38 øre/kWh. For kontrakter med over ett års varighet, var prisen 36,6 øre/kWh. Prisen for andre fastpriskontrakter var 37,7 øre/kWh.

Lavere strømpris for tjenesteyting og industri

Gjennomsnittlig pris på elektrisk kraft for tjenesteytende næringer var 28,5 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie. Det er 33 prosent lavere enn året før.

Også for industri, eksklusiv kraftintensiv industri, sank prisene i 2012 sammenlignet med 2011. Gjennomsnittsprisen var 27,8 øre/kWh, noe som er en nedgang på 13 prosent.

For kraftintensiv industri var prisen på elektrisk kraft i gjennomsnitt 26,4 øre/kWh i 2012. Det er tilnærmet uendret sammenlignet med året før.

Endringer i statistikkenÅpne og lesLukk

Fra og med 1. kvartal 2012 er det gjort enkelte endringer i statistikken. Måleperioden er økt fra en uke midt i kvartalet til å omfatte hele kvartalet. Kostnader for elsertifikater er fra 1. kvartal 2012 inkludert i kraftprisen.