53294_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elkraftpris/arkiv
53294
Noe dyrere strøm for husholdningene
statistikk
2011-07-01T10:00:00.000Z
Energi og industri;Priser og prisindekser
no
elkraftpris, Elektrisitetspriser, elektrisitet, strømpriser, kraftpriser, fastpriser, spotpriser, nettleie, sluttbrukermarkedet, engrosmarkedet, forbruksgrupper (for eksempel husholdninger, tjenesteytende næringer, kraftintensiv industri)Energi, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Priser og prisindekser
false

Elektrisitetspriser2. kvartal 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Noe dyrere strøm for husholdningene

Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 5 prosent høyere i midten av 2. kvartal i år sammenlignet med samme periode i fjor. I forhold til midten av 1. kvartal i år var det en prisnedgang på 17 prosent.

Kraftpris, nettleie og avgifter for husholdninger, kvartalsvis

Priser på elektrisk kraft for husholdninger, etter type kontrakt, eksklusive avgifter og nettleie. Øre/kWh

Gjennomsnittsprisen for alle typer kontrakter var for husholdninger 47,7 øre/kWh i midten av 2. kvartal (uke 18). Den totale strømprisen medregnet avgifter og nettleie var 105,3 øre/kWh. Av dette utgjorde nettleia 27,8 øre/kWh og forbruksavgiften på elektrisk kraft og merverdiavgiften 29,8 øre/kWh. Sammenlignet med midten av 2. kvartal i 2010 økte husholdningenes totale strømpris med 3,2 prosent.

Variable kontrakter litt dyrere

Ser man på prisen for de forskjellige kontraktstypene i midten av 2. kvartal, var kontrakter med variabel pris dyrest. For husholdninger med variable kontrakter (ikke tilknyttet elspotprisen) var prisen 48,8 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie. Prisen på kontrakter tilknyttet elspotprisen lå 1,6 øre lavere, og kostet i gjennomsnitt 47,2 øre/kWh. 1-års fastpriskontrakter og andre fastpriskontrakter kostet i gjennomsnitt henholdsvis 47,3 og 41,6 øre/kWh i midten av 2. kvartal i år.

Høyere strømpris for tjenesteytende næringer, liten nedgang i annen industri

Gjennomsnittlig pris på elektrisk kraft for tjenesteytende næringer var 46,1 øre/kWh i 2. kvartal i år, eksklusive avgifter og nettleie. Det er 10,9 prosent høyere enn i 2. kvartal 2010.

Prosentvis fordeling av kontraktstyper. 2. kvartal 2011

Priser på elektrisk kraft, eksklusive avgifter og nettleie. Øre/kWh

For industri, unntatt kraftintensiv industri, sank prisene noe i 2. kvartal sammenlignet med samme kvartal året før. Gjennomsnittsprisen i midten av 2. kvartal var 32,2 øre/kWh; en nedgang på 1 prosent sammenlignet med 2. kvartal i 2010.

Økt strømpris for kraftintensiv industri

For kraftintensiv industri var prisen på elektrisk kraft i gjennomsnitt 27,4 øre/kWh i midten av 2. kvartal. Det er 33 prosent høyere enn i samme kvartal i 2010. Den store prisøkningen må ses i sammenheng med at andelen ikke-markedsbestemte kontrakter er redusert betydelig i perioden, mens salget av fastpris-, spotpris- og variabelpriskontrakter har økt i omfang.

Kraftprisstatistikkens måleperiode for 2. kvartal var uke 18. Gjennomsnittlig spotpris målt over hele kvartalet lå 3,9 øre under spotprisen i måleuka.

I konsumprisindeksen (KPI) måles også utviklingen i elektrisitetspriser for husholdninger, og det kan oppstå noe avvik i prisutviklingen på elektrisitet i KPI og den kvartalsvise elektrisitetsstatistikken. Dette skyldes hovedsakelig ulik hyppighet og noe forskjellig rapporteringsperiode.

Se også temasiden for energi .

Tabeller: