415966_tabell_426537_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
415966_tabell_426537
statistikk
2020-07-15T08:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
false

Elektrisitetjuni 2020

Innhold

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
GWh12-måneders endringProsentandel
Juni 2020Juni 2020 / Juni 2019Juni 2020
Total produksjon av elektrisk kraft10 57211,6100,0
Vannkraft9 99613,094,6
Varmekraft204-24,41,9
Vindkraft3725,53,5
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft7 863-4,4100,0
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass592-5,67,5
Forbruk i kraftintensiv industri2 950-1,437,5
Forbruk i alminnelig forsyning4 321-6,154,9