247621_tabell_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
247621_tabell
statistikk
2016-04-05T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
false
Elektrisitetsstatistikken gir oversikt over tilgang og bruk av elektrisitet. Det var 9,4 prosent høyere kraftproduksjon i februar 2016 enn i februar året før.

Elektrisitetfebruar 2016

Innhold