Tabell

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
Februar 2016ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft14 088100,09,4
Vannkraft13 60896,610,4
Varmekraft2912,13,2
Vindkraft1881,3-27,7
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft12 193100,08,1
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass6355,210,9
Forbruk i kraftintensiv industri i alt2 95424,27,5
Forbruk i alminnelig forsyning8 60470,68,2