199046_tabell_213443_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
199046_tabell_213443
statistikk
2015-01-12T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
false
Elektrisitetsstatistikken gir oversikt over tilgang og bruk av elektrisitet. Det var 7,3 prosent høyere kraftproduksjon i november 2014 enn i november året før.

Elektrisitetnovember 2014

Innhold

Elektrisitetsbalanse. Månedlig. GWh
TolvmånedersperioderHittil i årMånedstall
Desember 2012 - November 2013Desember 2013 - November 2014Endring i prosentNovember 2013November 2014Endring i prosentNovember 2013November 2014Endring i prosent
Total produksjon av elektrisk kraft135 732141 0483,9121 112127 9215,612 22913 1237,3
Vannkraft130 602135 3093,6116 510122 7975,411 72012 6027,5
Varmekraft3 3483 4844,03 0083 1685,3300295-1,6
Vindkraft1 7822 25626,61 5941 95622,72092268,2
 
Import10 4056 299-39,59 3775 540-40,9680530-22,0
Eksport15 11521 42341,713 83120 11445,41 0972 00582,7
 
Bruttoforbruk av elektrisk kraft131 022125 924-3,9116 658113 347-2,811 81211 649-1,4
 
Pumpekraftforbruk og annet eget forbruk1 3541 66623,11 2981 57821,57211661,5
Beregnet tap i linjenettet10 88610 756-1,29 6649 6980,49781 0174,0
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft118 782113 503-4,4105 696102 072-3,410 76210 516-2,3
 
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass6 1826 4474,35 5645 8585,355661210,0
 
Forbruk i kraftintensiv industri i alt34 36434 9811,831 48832 1022,02 8632 9131,8
 
Uprioritert forbruk i kraftintensiv industri i alt1 7991 710-5,01 6071 589-1,111315133,3
 
Prioritert forbruk i kraftintensiv industri i alt32 56433 2722,229 88030 5132,12 7502 7630,5
Prioritert forbruk i produksjon av papirmasse, papir og papp3 0822 799-9,22 8592 568-10,2259230-11,0
Prioritert forbruk i produksjon av kjemiske råvarer5 8376 3468,75 3325 8539,85095171,5
Prioritert forbruk i produksjon av jern, stål og ferro4 4014 5964,44 0044 2155,33823943,2
Prioritert forbruk i produksjon av aluminium og andre metaller19 24519 5301,517 68617 8781,11 6001 6211,3
 
Forbruk i alminnelig forsyning78 23772 075-7,968 64564 112-6,67 3436 991-4,8