269271_tabell_285247_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/aar
269271_tabell_285247
statistikk
2016-11-30T08:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
false
Den årlige elektrisitetsstatistikken skal gi en oversikt over økonomiske hovedtall for kraftnæringen og følge utviklingen i tilgang og forbruk av elektrisk kraft.

Elektrisitet2015

Innhold

Innkjøp og salg av varige driftsmidler, etter art. Millioner kroner1
2015
InnkjøpSalg
1Bruttoinvestering = innkjøp - sal av varige driftsmiddel.
Driftsmidler i alt22 2351 527
 
Vannkraftanlegg74671
¬ Fallretter2337
¬ Reguleringsanlegg72435
 
Vannkraftstasjoner4 856230
¬ Bygningsmessig, vannkraftstasjoner2 68262
¬ Permanent mekanisk og elektrisk utstyr, vannkraftstasjoner2 174168
 
Varmekraftanlegg1150
¬ Bygningsmessig, varmekraftanlegg710
¬ Permanent mekanisk og elektrisk utstyr, varmekraftanlegg440
 
Vindkraftverk1833
¬ Bygningsmessig, vindkraftverk610
¬ Permanent mekanisk og elektrisk utstyr, vindkraftverk1223
 
Overføringsanlegg12 119658
¬ Sentralnett4 246196
¬ Regionalnett2 801156
¬ Distribusjonsnett5 072305
 
Fjernvarme121
¬ Produksjonsanlegg00
¬ Distribusjonsanlegg111
¬ Annet, fjernvarme00
 
Andre driftsmiddel i alt4 203565
¬ Driftsentraler500
¬ Gate- og veilys26
¬ Biler og andre transportmiddel21683
¬ Anleggsmaskiner334
¬ Kontormaskiner og utstyr ellers255144
¬ Administrasjonsbygg26332
¬ Tjenestebolig13
¬ Grunn7618
¬ Andre faste eiendommer1 04035
¬ Veianlegg1980
¬ Tele935160
¬ Driftsmidler, annet1 13680

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB