269271_tabell_285238_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/aar
269271_tabell_285238
statistikk
2016-11-30T08:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
false
Den årlige elektrisitetsstatistikken skal gi en oversikt over økonomiske hovedtall for kraftnæringen og følge utviklingen i tilgang og forbruk av elektrisk kraft.

Elektrisitet2015

Innhold

Nettoforbruk av elektrisk kraft, etter type og forbrukergruppe. GWh
Forbruk i alt2015
20142015Ordinært forbrukFleksibelt forbruk
ALLE FORBRUKERGRUPPER117 057120 049116 7363 313
 
KRAFTINTENSIV INDUSTRI35 36236 05835 203854
Produksjon av papirmasse, papir og papp3 2953 2683 027241
Kjemiske råvarer7 2917 3926 817575
Jern, stål og ferrolegeringer5 1354 9784 9780
Ikke-jernholdige metall19 64120 41920 38139
 
BERGVERKSDRIFT OG UTVINNING7 1967 6067 6060
Bergverksdrift5685175170
Utvinning av råolje og naturgass samt tjenester tilknyttet denne virksomheten6 6287 0897 0890
 
INDUSTRI UTENOM KRAFTINTENSIV INDUSTRI7 7617 7037 092612
Næringsmiddelindustri2 6772 6972 404293
Annen industri5 0845 0064 688319
 
DIVERSE FORSYNINGS- OG RENOVASJONSVIRKSOMHET2 0952 1121 406706
Produksjon og distribusjon av elektrisitet og av gass gjennom ledningsnett50555050842
Fjernvarme1 0151 001343658
Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet5755615556
 
TRANSPORT OG LAGRING1 6591 7921 77021
Jernbane, sporveis- og forstadsbane5966416410
Annen transport og lagring9931 0831 06121
Post og distribusjonsvirksomhet7068680
 
BYGG- OG ANLEGGSVIRKSOMHET OG ANNEN TJENESTEYTING24 10124 06123 346715
Bygge- og anleggsvirksomhet1 2711 3091 29910
Varehandel, reparasjon og motorvogner4 5174 4474 41532
Overnattings- og serveringsvirksomhet1 5351 5561 52531
Informasjon og kommunikasjon7497537512
Finans, tjenesteyting, forsikring og pensjonskasser2952812784
Omsetning og drift av fast eiendom4 2654 1784 067110
Faglig, vitskapelig og teknisk tjenesteyting7177467388
Forretningsmessig tjenesteyting70371468925
Offentlig administrasjon og forsvar4 5164 6094 381228
Gate- og veilys5955645640
Undervisning1 5661 5361 44392
Helse- og sosialtjenester1 8611 8481 707141
Kunstnerisk virksomhet, bibliotek mv, sport og fritid71273371320
Aktiviteter i medlemsorganisasjoner4945024966
Tjenesteyting ellers3052852806
 
HUSHOLDNINGER OG JORDBRUK38 88240 71840 313404
Jordbruk, skogbruk og fiske1 7151 7881 657130
Drivhus/veksthus247240115125
Husholdninger34 91436 57236 423149
Hytter og fritidshus2 0062 1182 1180

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB