Reduksjonen i salet held fram

Publisert:

Samla sal av petroleumsprodukt i august enda på 715 millionar liter, en reduksjon på 40 millionar liter frå september 2016.

Det vart selt 91 millionar liter bilbensin og 260 millionar liter autodiesel, ein reduksjon på høves vis 5 millionar liter for begge produkta.

Figur 1. Sal av petroleumsprodukt hittil i år januar til og med september 2015, 2016 og 2017, etter produkt i millioner liter

Bilbensin Autodiesel Anleggsdiesel Marine gassoljer Jetparafin Tungoljer og mellomdestillater Fyringsparafin og fyringsolje Andre produkter¹
2015 901 2 215 644 1 144 837 113 188 349
2016 889 2 321 661 1 079 807 72 200 320
2017 857 2 329 660 910 861 89 167 337

Figur 2. Sal av petroleumsprodukt i september måned, etter produkt

Andre produkter¹ Fyringsparafin og fyringsolje Tungoljer og mellomdestillater Jetparafin Marine gassoljer Anleggsdiesel Autodiesel Bilbensin
2001 41 46 66 67 37 51 113 176
2002 48 44 49 61 35 46 124 184
2003 49 61 58 50 47 50 136 192
2004 52 53 59 62 42 60 147 184
2005 48 50 59 65 39 61 160 181
2006 61 45 60 74 36 56 171 169
2007 55 38 53 76 31 72 184 157
2008 53 36 69 84 30 69 201 152
2009 68 33 53 77 28 59 209 144
2010 65 36 43 88 30 68 220 134
2011 66 31 38 87 27 70 228 122
2012 66 28 33 89 25 73 232 114
2013 70 31 27 99 28 73 244 110
2014 61 22 21 118 16 75 263 103
2015 53 17 10 93 15 79 257 98
2016 66 19 5 93 16 79 265 96
2017 59 17 8 110 15 70 260 91

Kontakt