Teikn på betre tider i industrien

Publisert:

Norsk industriproduksjon hadde ein oppgang på 1,2 prosent i perioden desember 2016-februar 2017 samanlikna med tremånadersperioden før, viser sesongjusterte tal frå statistikken Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning. På månadsbasis, frå januar til februar 2017, var industriproduksjonen uendra.

Indeksnivået for industriproduksjonen var på 113,5 (2005=100) i perioden desember 2016-februar 2017, mot 112,1 i tremånadersperioden før.

Figur 1. Produksjonsutvikling i industrien. Sesongjusterte og glatta sesongjusterte tal. 2005=100

Glatta sesongjusterte Sesongjusterte
Jan. 2012 113.89 114.6
Feb. 2012 113.98 113.9
Mar. 2012 114.09 113.51
Apr. 2012 114.34 113.74
Mai 2012 114.74 115.89
Juni 2012 115.25 114.82
Juli 2012 115.77 115.09
Aug. 2012 116.19 117.09
Sep. 2012 116.48 116.56
Okt. 2012 116.69 116.75
Nov. 2012 116.96 117.06
Des. 2012 117.3 116.29
Jan. 2013 117.83 118.08
Feb. 2013 118.43 118.83
Mar. 2013 119.15 117.1
Apr. 2013 119.85 120.49
Mai 2013 120.42 119.44
Juni 2013 120.75 121.23
Juli 2013 120.82 121.83
Aug. 2013 120.69 120.44
Sep. 2013 120.5 120.28
Okt. 2013 120.36 120.19
Nov. 2013 120.39 119.65
Des. 2013 120.56 120.76
Jan. 2014 120.83 121.4
Feb. 2014 121.21 121.48
Mar. 2014 121.71 121.24
Apr. 2014 122.39 122.04
Mai 2014 123.25 122.62
Juni 2014 124.19 124.79
Juli 2014 125.08 125.02
Aug. 2014 125.74 126.73
Sep. 2014 126.05 122.8
Okt. 2014 125.97 126.34
Nov. 2014 125.58 124.9
Des. 2014 124.94 125.76
Jan. 2015 124.14 121.88
Feb. 2015 123.21 122.52
Mar. 2015 122.15 125.48
Apr. 2015 121.08 121.86
Mai 2015 120.07 119.19
Juni 2015 119.19 119.94
Juli 2015 118.48 117.21
Aug. 2015 117.87 117.82
Sep. 2015 117.3 118.49
Okt. 2015 116.77 115.92
Nov. 2015 116.26 117.04
Des. 2015 115.85 115.8
Jan. 2016 115.6 114.4
Feb. 2016 115.44 115.27
Mar. 2016 115.33 116.33
Apr. 2016 115.1 115.17
Mai 2016 114.66 115.17
Juni 2016 114.02 112.06
Juli 2016 113.28 116.45
Aug. 2016 112.66 109.33
Sep. 2016 112.34 111.89
Okt. 2016 112.35 112.2
Nov. 2016 112.59 112.12
Des. 2016 112.96 113.39
Jan. 2017 113.26 113.56
Feb. 2017 113.41 113.62

Tremånadersendring: oppgang i oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri

Sesongjusterte tal viser ein oppgang i industriproduksjonen på 1,2 prosent i perioden desember 2016-februar 2017 samanlikna med den føregåande tremånadersperioden. Næringsgruppa oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri bidrog mest til den totale veksten med ein klår auke på 6,1 prosent. Høg produksjon av farmasøytiske produkt, i tillegg til vedlikehaldsstans hos toneangivande produsentar i den førre tremånadersperioden forklarer denne veksten. Det var òg ein tydeleg auke innanfor dataindustri og elektrisk utstyrsindustri grunna høg produksjon av elektrisk utstyr.

Samstundes bidrog oljerelaterte næringar som maskinindustri og metallvareindustri til å dempe oppgangen i den samla industriproduksjonen. For fleire detaljar om utviklinga i norsk petroleumsretta leverandørindustri i dei seinare åra sjå artikkelen Oljeinvesteringenes dominerende effekt på industriproduksjonen.

Figur 2. Utvalde industrinæringar. Sesongjustert, prosentvis 3-månadsendring. Desember 2016-februar 2017/september 2016-november 2016

Prosentvis 3-månadsendring
Metallvareindustri -2.7
Maskinindustri -2.1
Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri 5.9
Oljeraff., kjemisk farmas. industri 6.1

Figur 3. Indikator for leverandørindustri. Sesongjusterte tal. Tremånaders glidande gjennomsnitt¹. 2005=100

Petroleumsretta leverandørindustri og utv.tenester Petroleumsretta leverandørindustri Industri unntatt petroleumsretta leverandørindustri
Jan. 2007 124.1 105.3
Feb. 2007 124.7 105.8
Mar. 2007 124.9 105.7
Apr. 2007 126.5 105.5
Mai 2007 130 106.7
Juni 2007 132.5 106.2
Juli 2007 132.9 106.5
Aug. 2007 132.8 105.3
Sep. 2007 133 105.5
Okt. 2007 134.6 105.2
Nov. 2007 135.7 104.9
Des. 2007 137.7 104.7
Jan. 2008 139.9 104.8
Feb. 2008 142.1 105.6
Mar. 2008 141.8 105.1
Apr. 2008 144.5 106.1
Mai 2008 148.4 105.9
Juni 2008 152.9 106.2
Juli 2008 156.2 104.1
Aug. 2008 156.3 103.4
Sep. 2008 156.7 102.1
Okt. 2008 155.8 101.3
Nov. 2008 155.7 99.8
Des. 2008 156.1 98.5
Jan. 2009 156.2 96.7
Feb. 2009 157 94.9
Mar. 2009 157.5 93.3
Apr. 2009 157.1 92.1
Mai 2009 156.6 91
Juni 2009 154.8 90.3
Juli 2009 153.5 90.2
Aug. 2009 152.8 90.7
Sep. 2009 153.5 92
Okt. 2009 153.8 92.9
Nov. 2009 153.2 93.8
Des. 2009 151.7 94.3
Jan. 2010 143.9 151 94.7
Feb. 2010 143.2 150.6 95.3
Mar. 2010 144.9 151.4 95.9
Apr. 2010 145.8 151.9 96.5
Mai 2010 143.4 151.6 96
Juni 2010 143.1 152.3 96.7
Juli 2010 142.3 152.3 98.2
Aug. 2010 142.2 152 98.6
Sep. 2010 143 151.4 98.5
Okt. 2010 144.8 151.2 97.7
Nov. 2010 148.2 152.6 99
Des. 2010 151 152.7 99
Jan. 2011 149.9 153 99
Feb. 2011 149.5 153.1 98.8
Mar. 2011 147.3 153.3 99.6
Apr. 2011 148.9 151.8 99.6
Mai 2011 150.6 152.7 99.4
Juni 2011 152.3 151.9 97.8
Juli 2011 154.2 153 95.7
Aug. 2011 155.9 154.5 94.2
Sep. 2011 159.1 158.7 94.5
Okt. 2011 161.2 163.3 95.6
Nov. 2011 162.8 164.7 96.3
Des. 2011 164.7 166.6 95.3
Jan. 2012 167.1 167.9 95.3
Feb. 2012 169.5 168.4 95.2
Mar. 2012 167.6 168 95.5
Apr. 2012 164.7 166.2 95.6
Mai 2012 164.7 167.9 95.9
Juni 2012 168.2 169.3 95.9
Juli 2012 170.5 172.3 95.6
Aug. 2012 172.8 174.4 95.4
Sep. 2012 173.5 177 95.4
Okt. 2012 177.6 179.7 95
Nov. 2012 178.1 180.9 94.6
Des. 2012 179.1 181.6 94.4
Jan. 2013 180.3 183.2 94.5
Feb. 2013 182.5 186.1 94.2
Mar. 2013 186.7 188.2 93.8
Apr. 2013 187.8 191.5 93.4
Mai 2013 189.3 193.5 93
Juni 2013 190.8 197.6 93.4
Juli 2013 193.8 198.7 93.9
Aug. 2013 194.1 198.2 94.6
Sep. 2013 193.8 196.9 94.6
Okt. 2013 191.5 195 94.6
Nov. 2013 193 195.2 94.1
Des. 2013 194 195.2 94.2
Jan. 2014 196.1 196.8 94.1
Feb. 2014 196.4 198.6 94.2
Mar. 2014 195.5 199.9 93.9
Apr. 2014 195.7 200.2 94.1
Mai 2014 197.3 200.8 94.4
Juni 2014 200 203.5 95.2
Juli 2014 199.6 207.3 95.1
Aug. 2014 201.6 212 95.2
Sep. 2014 201.4 212.8 94.2
Okt. 2014 205.7 213.8 94.4
Nov. 2014 204 213.2 94
Des. 2014 203.3 215.8 94.5
Jan. 2015 199.7 213.9 93.5
Feb. 2015 196.7 211 93.4
Mar. 2015 194.6 207.6 94
Apr. 2015 193.6 205.2 94.5
Mai 2015 188.8 202 94.2
Juni 2015 184.8 196.1 93.9
Juli 2015 181.4 191.6 93
Aug. 2015 179.9 187.8 93.4
Sep. 2015 178.1 186.8 93.1
Okt. 2015 173.2 184.7 93.8
Nov. 2015 171.6 183.1 94.2
Des. 2015 167.8 179 94.2
Jan. 2016 165 177.5 94.1
Feb. 2016 164.3 175.2 94.1
Mar. 2016 164.4 174.6 94.5
Apr. 2016 163.9 173.4 94.9
Mai 2016 160.8 172.1 95.2
Juni 2016 157.5 168.3 94.9
Juli 2016 158.5 166.7 95.3
Aug. 2016 153.6 158.5 95.1
Sep. 2016 152.4 157.8 95.2
Okt. 2016 148.5 155.8 94.8
Nov. 2016 150.8 160.4 94.9
Des. 2016 151.3 161.8 95.3
Jan. 2017 150.9 160 96.4
Feb. 2017 149.4 159.5 97.4

Månadsendring: Uendra industriproduksjon frå januar til februar 2017

Sesongjusterte tal viser at industriproduksjonen var uendra frå januar til februar 2017. I denne perioden hadde næringsmiddelindustrien og metallindustrien ein oppgang. På den andre sida hadde dataindustri og elektrisk utstyrsindustri saman med møbelindustrien eit fall i den same perioden.

Tolvmånadersendring: liten nedgang i både Noreg og eurosona i januar 2017

Kalenderjusterte tal viser at norsk industriproduksjon gjekk ned 0,8 prosent frå januar 2016 til januar 2017. Maskinindustrien var næringa som bidrog mest til denne nedgangen med eit fall på heile 19 prosent. Estimerte tal frå Eurostat, statistikkontoret i EU, viser at industriproduksjonen i land i eurosona hadde ein liten nedgang på 0,3 prosent i den same perioden.

Figur 4. Produksjonsindeks for industri for eurosona og Noreg (2010=100), sesongjusterte tal

Eurosona Noreg
Jan. 2012 102.90 102.90
Feb. 2012 102.40 102.20
Mar. 2012 103.70 101.90
Apr. 2012 101.80 102.10
Mai 2012 102.90 104.00
Juni 2012 102.00 103.10
Juli 2012 102.70 103.30
Aug. 2012 103.80 105.10
Sep. 2012 101.70 104.60
Okt. 2012 100.90 104.80
Nov. 2012 100.10 105.10
Des. 2012 100.80 104.40
Jan. 2013 100.10 106.00
Feb. 2013 100.00 106.70
Mar. 2013 100.60 105.10
Apr. 2013 101.20 108.20
Mai 2013 101.20 107.20
Juni 2013 101.90 108.80
Juli 2013 101.00 109.40
Aug. 2013 102.00 108.10
Sep. 2013 102.00 108.00
Okt. 2013 101.50 107.90
Nov. 2013 102.90 107.40
Des. 2013 102.80 108.40
Jan. 2014 103.10 109.00
Feb. 2014 103.50 109.10
Mar. 2014 103.00 108.90
Apr. 2014 104.20 109.60
Mai 2014 102.80 110.10
Juni 2014 102.70 112.00
Juli 2014 103.60 112.20
Aug. 2014 102.10 113.70
Sep. 2014 103.10 110.20
Okt. 2014 103.20 113.40
Nov. 2014 103.30 112.10
Des. 2014 104.30 112.90
Jan. 2015 103.90 109.40
Feb. 2015 105.10 110.10
Mar. 2015 105.90 112.70
Apr. 2015 105.40 109.40
Mai 2015 105.70 107.00
Juni 2015 105.80 107.70
Juli 2015 106.10 105.20
Aug. 2015 105.70 105.70
Sep. 2015 105.90 106.30
Okt. 2015 106.50 104.00
Nov. 2015 105.90 105.00
Des. 2015 105.80 103.90
Jan. 2016 108.70 102.70
Feb. 2016 107.10 103.70
Mar. 2016 105.70 104.50
Apr. 2016 107.40 103.50
Mai 2016 106.30 103.40
Juni 2016 107.00 100.60
Juli 2016 106.20 104.50
Aug. 2016 108.40 98.10
Sep. 2016 107.20 100.40
Okt. 2016 107.30 100.70
Nov. 2016 108.90 100.60
Des. 2016 107.70 101.70
Jan. 2017 108.50 101.90

Tremånadersendring: tydeleg vekst i den samla produksjonsindeksen

Sesongjusterte tal viser at produksjonsindeksen for olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning samla (PII) auka med 3,1 prosent i perioden desember 2016-februar 2017 samanlikna med den føregåande tremånadersperioden. Utvinning av råolje hadde ein nedgang på 1,6 prosent, medan utvinning av naturgass hadde ein klår oppgang på 9,6 prosent. For fleire detaljar om olje- og gassproduksjonen i februar 2017 sjå pressemelding frå Oljedirektoratet.

Innanfor utvinningstenester var det ein tydeleg nedgang i produksjonen på 3,4 prosent i perioden desember 2016-februar 2017 samanlikna med den føregåande tremånadersperioden. Verksemdene innanfor denne næringa vert mellom anna ramma av lågare investeringsaktivitet i olje- og gassektoren. Det er særleg lågare investeringar innanfor kategorien leiting som bidrog til å redusere produksjonsaktiviteten i næringa.

Bergverksdrift hadde på si side ein oppgang på 1,6 prosent i den same perioden, medan produksjon innanfor norsk kraftforsyning var uendra.

Figur 5. Produksjonsutvikling. Sesongjusterte tal. Tremånaders glidande gjennomsnitt¹. 2005=100

Industri Utvinning, bergverk, industri og kraft Utvinning og utvinningstjenester
Jan. 2007 110.3 96.9 92.6
Feb. 2007 110.8 97.3 92.9
Mar. 2007 110.6 96.3 91.6
Apr. 2007 111 97.8 93.3
Mai 2007 112.9 97.6 92.2
Juni 2007 113.2 96.5 90.1
Juli 2007 113.6 95.4 88
Aug. 2007 112.6 96 88.9
Sep. 2007 112.8 98.2 91.7
Okt. 2007 112.9 98.3 91.9
Nov. 2007 113 97.9 91.7
Des. 2007 113.5 96.5 90.2
Jan. 2008 114.1 95.9 89.4
Feb. 2008 115.3 95.5 88.4
Mar. 2008 114.6 96.1 89.3
Apr. 2008 116.1 96.7 89.2
Mai 2008 117.1 97.9 90.4
Juni 2008 118.7 98.5 90.4
Juli 2008 117.6 98.8 91.4
Aug. 2008 117 96.8 88.9
Sep. 2008 116.2 95.8 88.2
Okt. 2008 115.6 95.4 88
Nov. 2008 114.4 97 90.6
Des. 2008 113.5 97.7 91.8
Jan. 2009 112.1 96.9 91.1
Feb. 2009 110.9 97.3 92.1
Mar. 2009 109.8 96.5 91.3
Apr. 2009 108.9 96 90.9
Mai 2009 107.6 93.4 87.7
Juni 2009 106.7 92.2 86.6
Juli 2009 106.1 91.5 86.1
Aug. 2009 106.6 92.2 86.9
Sep. 2009 107.7 93.2 87.6
Okt. 2009 108.5 93.3 87
Nov. 2009 109.2 93.4 86.8
Des. 2009 109.3 92.5 85.4
Jan. 2010 109.4 92.3 85.1
Feb. 2010 109.7 92 84.7
Mar. 2010 110.1 91.6 84.4
Apr. 2010 110.8 90.9 83.8
Mai 2010 110.3 90.3 83.6
Juni 2010 111.1 89.3 82.2
Juli 2010 111.8 88.1 80.4
Aug. 2010 112 84.9 75.7
Sep. 2010 111.7 83.6 73.7
Okt. 2010 111.4 84.8 75.3
Nov. 2010 112.6 87.4 77.9
Des. 2010 112.6 89.1 80
Jan. 2011 112.7 87.7 78.4
Feb. 2011 112.6 87 77.9
Mar. 2011 113.1 85.8 76.5
Apr. 2011 112.9 84.7 74.9
Mai 2011 113 82.3 71.1
Juni 2011 111.7 81.7 70
Juli 2011 110.2 81.9 69.7
Aug. 2011 109.6 84.3 72.6
Sep. 2011 110.9 85.6 74.2
Okt. 2011 112.9 86.1 74.5
Nov. 2011 113.8 86.4 74.7
Des. 2011 113.5 85.3 73.6
Jan. 2012 113.9 86.6 74.8
Feb. 2012 113.9 87.3 75.1
Mar. 2012 114 88.4 75.8
Apr. 2012 113.7 88.4 75.5
Mai 2012 114.4 88.5 75.5
Juni 2012 114.8 88.9 76
Juli 2012 115.3 88 75.1
Aug. 2012 115.7 87.3 74
Sep. 2012 116.3 85 70.4
Okt. 2012 116.8 85.2 70.4
Nov. 2012 116.8 84.3 69.3
Des. 2012 116.7 85.3 70.9
Jan. 2013 117.2 83.8 70.1
Feb. 2013 117.7 82.4 69.3
Mar. 2013 118 80.7 68.4
Apr. 2013 118.8 81.1 68.9
Mai 2013 119 82.8 71.1
Juni 2013 120.4 84 72.4
Juli 2013 120.8 85.1 73.6
Aug. 2013 121.1 84.5 72.8
Sep. 2013 120.8 83.9 72.1
Okt. 2013 120.3 81.6 69.4
Nov. 2013 120.1 81.5 69.3
Des. 2013 120.2 82 69.9
Jan. 2014 120.6 83.7 71.5
Feb. 2014 121.2 84.3 71.8
Mar. 2014 121.4 85.1 72.3
Apr. 2014 121.6 85.3 72.3
Mai 2014 121.9 84.2 70.2
Juni 2014 123.1 84 69.4
Juli 2014 124.1 83.8 68.9
Aug. 2014 125.5 85 70.5
Sep. 2014 124.8 85.8 71.9
Okt. 2014 125.3 87 73.3
Nov. 2014 124.7 87.5 74
Des. 2014 125.7 87.3 73.4
Jan. 2015 124.2 86.1 72.4
Feb. 2015 123.4 86.1 72.8
Mar. 2015 123.3 86.2 73
Apr. 2015 123.3 85.4 71.7
Mai 2015 122.2 84.8 71.2
Juni 2015 120.3 85.1 72
Juli 2015 118.8 86.3 74.3
Aug. 2015 118.3 87.4 76
Sep. 2015 117.8 88.1 77.1
Okt. 2015 117.4 88 76.9
Nov. 2015 117.1 86.9 75.6
Des. 2015 116.2 85.2 73.7
Jan. 2016 115.7 85.3 73.8
Feb. 2016 115.2 85.6 74.1
Mar. 2016 115.3 85.8 74
Apr. 2016 115.6 86 74.3
Mai 2016 115.6 86.1 74.5
Juni 2016 114.2 85.2 73.8
Juli 2016 114.6 85.2 73.7
Aug. 2016 112.6 83.9 72.7
Sep. 2016 112.6 82.4 70.5
Okt. 2016 111.1 82.2 70.7
Nov. 2016 112.1 83.4 72.1
Des. 2016 112.6 85.4 74.7
Jan. 2017 113 85.9 74.4
Feb. 2017 113.5 86 73.7

Kontakt