Publisert Tittel Åpne
19. juni 2019 Tilnærmet uendret energibruk per produsert enhet i 2018 Artikkel
26. juni 2018 Halvparten av energiforbruket er i industrien Artikkel
20. juni 2018 Mer energieffektiv produksjon Artikkel
29. juni 2017 Norsk produksjon er blitt mer energieffektiv Artikkel
28. juni 2017 Industrien trakk ned energiforbruket i norsk økonomi Artikkel