Positive signaler fra leverandørindustrien

Publisert:

Norske industriledere melder om økt produksjon og vekst sysselsettingen i årets første kvartal. Den positive utviklingen er ventet å vedvare i 2. kvartal – særlig for leverandører til olje- og gassnæringen.

Konjunkturbarometeret for 1. kvartal 2019 viser en positiv utvikling i samlet industriproduksjon sammenlignet med det siste kvartalet 2018. Det er særlig produsenter av investeringsvarer som melder om økt produksjon, men også produsenter av innsatsvarer og konsumvarer gir en positiv vurdering av aktivitetsnivået i 1. kvartal.

Vekst i oljeinvesteringene og økt oppdragsmengde for leverandørindustrien har gitt grobunn for høyere aktivitetsnivå, og industrilederne melder nå om tiltagende vekst i sysselsettingen i 1. kvartal 2019.

Figur 1. Produksjon og sysselsetting for industrien. Faktisk utvikling fra foregående kvartal. Glattet sesongjustert

Vendepunktsverdi Totalt produksjonsvolum Gjennomsnittlig sysselsetting
1. kv. 2010 50 50.02 44.54
2. kv. 2010 50 51.33 45.43
3. kv. 2010 50 52.03 46.99
4. kv. 2010 50 53.23 50.45
1. kv. 2011 50 55.35 53.88
2. kv. 2011 50 55.91 54.71
3. kv. 2011 50 55.06 54.23
4. kv. 2011 50 54.22 53.63
1. kv. 2012 50 53.23 53.64
2. kv. 2012 50 52.47 54.07
3. kv. 2012 50 52.02 54.27
4. kv. 2012 50 51.02 53.16
1. kv. 2013 50 49.77 52.29
2. kv. 2013 50 50.83 52.37
3. kv. 2013 50 52.63 51.59
4. kv. 2013 50 54.01 50.59
1. kv. 2014 50 54.51 49.97
2. kv. 2014 50 52.99 49.73
3. kv. 2014 50 51.21 49.89
4. kv. 2014 50 50.47 48.98
1. kv. 2015 50 48.24 45.12
2. kv. 2015 50 46.23 41.02
3. kv. 2015 50 46.64 39.07
4. kv. 2015 50 47.59 39.41
1. kv. 2016 50 48.77 41.11
2. kv. 2016 50 49.06 42.17
3. kv. 2016 50 47.37 42.01
4. kv. 2016 50 46.87 42.73
1. kv. 2017 50 48.12 44.96
2. kv. 2017 50 49.14 47.40
3. kv. 2017 50 50.42 49.67
4. kv. 2017 50 51.45 50.61
1. kv. 2018 50 52.33 50.51
2. kv. 2018 50 54.28 51.19
3. kv. 2018 50 55.48 52.49
4. kv. 2018 50 55.98 54.05
1. kv. 2019 50 56.81 56.07

Ordretilgangen fra hjemmemarkedet øker

Den samlede ordrebeholdning har økt for sjette kvartal på rad, og det er særlig produsenter av investeringsvarer og konsumvarer som melder om vekst i 1. kvartal. Økt ordretilgang fra hjemmemarkedet er hovedårsaken til veksten i ordrebeholdningen, men også for eksportmarkedet meldes det om høyere ordretilgang i årets første kvartal.

Resultatene fra 1. kvartal gir indikasjoner på at den mer eksportrettede delen av norsk industri har en noe svakere utvikling i etterspørselen. Det meldes fortsatt om økt ordretilgang fra eksportmarkedet for produsenter av innsatsvarer, men færre ledere enn i 4. kvartal melder om vekst.

Figur 2. Ordretilgang for industrien. Faktisk utvikling fra foregående kvartal. Glattet sesongjustert

Vendepunktsverdi Ordretilgang fra hjemmemarkedet Ordretilgang fra eksportmarkedet
1. kv. 2010 50 46.91 47.59
2. kv. 2010 50 50.77 51.68
3. kv. 2010 50 53.53 53.37
4. kv. 2010 50 55.36 54.24
1. kv. 2011 50 57.29 53.43
2. kv. 2011 50 56.91 50.57
3. kv. 2011 50 54.89 48.14
4. kv. 2011 50 55.03 47.25
1. kv. 2012 50 55.12 48.07
2. kv. 2012 50 52.56 48.86
3. kv. 2012 50 49.80 46.58
4. kv. 2012 50 49.08 44.63
1. kv. 2013 50 48.18 45.01
2. kv. 2013 50 48.86 47.98
3. kv. 2013 50 50.65 52.41
4. kv. 2013 50 50.77 54.93
1. kv. 2014 50 50.07 54.84
2. kv. 2014 50 49.86 53.06
3. kv. 2014 50 48.23 49.57
4. kv. 2014 50 46.30 46.10
1. kv. 2015 50 44.46 43.53
2. kv. 2015 50 43.19 42.23
3. kv. 2015 50 43.20 43.34
4. kv. 2015 50 44.33 44.05
1. kv. 2016 50 45.86 43.13
2. kv. 2016 50 46.85 42.47
3. kv. 2016 50 47.35 43.53
4. kv. 2016 50 49.11 45.75
1. kv. 2017 50 50.23 47.94
2. kv. 2017 50 50.03 49.53
3. kv. 2017 50 51.52 50.38
4. kv. 2017 50 53.56 51.89
1. kv. 2018 50 54.03 54.35
2. kv. 2018 50 54.01 55.78
3. kv. 2018 50 53.92 55.21
4. kv. 2018 50 53.81 53.65
1. kv. 2019 50 54.92 52.10

Hvert kvartal, i litt over to år nå, har det blitt meldt om vekst i prisnivået både på hjemme- og eksportmarkedet. Dermed fortsetter trenden i årets 1. kvartal med prisvekst i begge markeder for industrien samlet sett. Samtidig meldes det om redusert veksttakt for eksportprisene. Det er produsenter av konsumvarer som melder om høyest prisvekst i begge markeder.

Figur 3. Priser på produkter ved salg for industrien. Faktisk utvikling fra foregående kvartal. Glattet sesongjustert

Vendepunktsverdi Priser på produkter ved salg til hjemmemarkedet Priser på produkter ved salg til eksportmarkedet
1. kv. 2010 50 46.72 45.52
2. kv. 2010 50 49.06 49.27
3. kv. 2010 50 51.36 51.55
4. kv. 2010 50 53.53 52.68
1. kv. 2011 50 55.80 52.84
2. kv. 2011 50 54.83 49.98
3. kv. 2011 50 52.60 46.55
4. kv. 2011 50 51.99 44.99
1. kv. 2012 50 51.88 45.55
2. kv. 2012 50 51.44 46.21
3. kv. 2012 50 51.89 45.44
4. kv. 2012 50 51.78 44.44
1. kv. 2013 50 51.10 45.04
2. kv. 2013 50 52.18 47.17
3. kv. 2013 50 53.12 50.00
4. kv. 2013 50 53.63 53.07
1. kv. 2014 50 54.40 53.30
2. kv. 2014 50 54.19 51.53
3. kv. 2014 50 53.40 50.79
4. kv. 2014 50 53.12 51.67
1. kv. 2015 50 51.09 50.61
2. kv. 2015 50 48.66 49.46
3. kv. 2015 50 48.20 49.77
4. kv. 2015 50 48.77 49.05
1. kv. 2016 50 49.64 47.91
2. kv. 2016 50 50.22 47.74
3. kv. 2016 50 49.88 47.81
4. kv. 2016 50 49.77 48.00
1. kv. 2017 50 50.44 49.67
2. kv. 2017 50 51.51 50.96
3. kv. 2017 50 53.06 52.17
4. kv. 2017 50 54.27 53.48
1. kv. 2018 50 55.60 55.29
2. kv. 2018 50 56.48 55.92
3. kv. 2018 50 56.54 55.05
4. kv. 2018 50 56.38 53.69
1. kv. 2019 50 56.56 52.59

Industrien venter videre vekst i 2. kvartal

Den generelle bedømmelsen av utsiktene for 2. kvartal 2019 er klart positiv for industrien samlet sett, men andelen som ser optimistisk på det kommende kvartalet er noe lavere enn i forrige undersøkelse. Optimismen gjenspeiles også i indikatoren for fremtidige investeringer, der det meldes om at vedtatte investeringsplaner oppjusteres.

Det positive bildet underbygges med forventninger om vekst i sysselsetting, ordretilgang og samlet ordrebeholdning i 2. kvartal. Ser vi på de ulike varetypene så er det produsenter av investeringsvarer som er mest samstemte om oppgang i det kommende kvartalet.

Figur 4. Generell bedømmelse av utsiktene for det kommende kvartal for industrien

Vendepunktsverdi Glattet sesongjustert
1. kv. 2010 50 53.24
2. kv. 2010 50 56.05
3. kv. 2010 50 59.01
4. kv. 2010 50 61.00
1. kv. 2011 50 60.13
2. kv. 2011 50 57.55
3. kv. 2011 50 56.03
4. kv. 2011 50 56.04
1. kv. 2012 50 56.38
2. kv. 2012 50 56.19
3. kv. 2012 50 55.53
4. kv. 2012 50 55.12
1. kv. 2013 50 55.16
2. kv. 2013 50 55.02
3. kv. 2013 50 54.78
4. kv. 2013 50 54.68
1. kv. 2014 50 54.17
2. kv. 2014 50 53.40
3. kv. 2014 50 51.57
4. kv. 2014 50 48.47
1. kv. 2015 50 45.41
2. kv. 2015 50 43.53
3. kv. 2015 50 42.85
4. kv. 2015 50 44.12
1. kv. 2016 50 46.97
2. kv. 2016 50 50.57
3. kv. 2016 50 52.91
4. kv. 2016 50 53.38
1. kv. 2017 50 53.84
2. kv. 2017 50 54.94
3. kv. 2017 50 56.88
4. kv. 2017 50 58.72
1. kv. 2018 50 59.65
2. kv. 2018 50 59.07
3. kv. 2018 50 59.16
4. kv. 2018 50 59.05
1. kv. 2019 50 58.15

Sammensatt konjunkturindikator for industrien var på 6,9 i årets første kvartal (sesongjusterte nettotall). Dette er noe lavere enn resultatet fra forrige kvartal, men indikerer fortsatt vekst i produksjonsvolumet. En nedgang både for produsenter av innsatsvarer og konsumvarer var årsaken til fallet i konjunkturindikatoren.

For produsenter av investeringsvarer holdt indikatoren seg på om lag samme nivå. Tallverdier over null antyder at produksjonsvolumet vil øke i kommende kvartal, mens tallverdier under null antyder at produksjonsvolumet vil falle. For internasjonale sammenligninger av sammensatt konjunkturindikator henviser Statistisk sentralbyrå til Eurostat (EU), Konjunkturinstituttet (Sverige) og Danmarks Statistik.

1 Sammensatt konjunkturindikator for industrien er det aritmetiske gjennomsnitt av svarene (nettotall) for forventet produksjon, ordrebeholdning og lagerbeholdning av egne produkter (det siste med motsatt fortegn).

Figur 5. Sammensatt konjunkturindikator for industrien¹

Sesongjustert Gjennomsnitt 1990-2019
1. kv. 2010 3.2 3.2
2. kv. 2010 4.5 3.2
3. kv. 2010 8.8 3.2
4. kv. 2010 11.1 3.2
1. kv. 2011 9.1 3.2
2. kv. 2011 8.5 3.2
3. kv. 2011 5.6 3.2
4. kv. 2011 6.0 3.2
1. kv. 2012 9.0 3.2
2. kv. 2012 6.4 3.2
3. kv. 2012 0.8 3.2
4. kv. 2012 4.8 3.2
1. kv. 2013 1.4 3.2
2. kv. 2013 1.2 3.2
3. kv. 2013 6.2 3.2
4. kv. 2013 8.0 3.2
1. kv. 2014 6.5 3.2
2. kv. 2014 6.3 3.2
3. kv. 2014 1.7 3.2
4. kv. 2014 -1.7 3.2
1. kv. 2015 -3.6 3.2
2. kv. 2015 -9.0 3.2
3. kv. 2015 -6.6 3.2
4. kv. 2015 -8.3 3.2
1. kv. 2016 -6.6 3.2
2. kv. 2016 -2.7 3.2
3. kv. 2016 -3.9 3.2
4. kv. 2016 -0.6 3.2
1. kv. 2017 1.7 3.2
2. kv. 2017 2.9 3.2
3. kv. 2017 3.4 3.2
4. kv. 2017 6.3 3.2
1. kv. 2018 7.0 3.2
2. kv. 2018 9.3 3.2
3. kv. 2018 8.7 3.2
4. kv. 2018 8.7 3.2
1. kv. 2019 6.9 3.2

Mangel på kvalifisert arbeidskraft begrenser produksjonen

Andel ledere som melder at svak etterspørsel og sterk konkurranse var begrensende faktorer for produksjonen ble redusert i 1. kvartal 2019. Samtidig er det en økning i andelen som peker på at mangel på kvalifisert arbeidskraft er en utfordring for å kunne øke produksjonen ytterligere.

I figur 6 nedenfor ser vi hvordan indikatorene som representerer knapphet på ressurser har økt siden bunnen i 2016 mens etterspørsel og konkurranse utgjør en stadig mindre utfordring for industrien.

Figur 6

Figur 6. Faktorer som begrenset produksjonen i inneværende kvartal. Glattet sesongjustert

Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttingsgrad i industrien har gått litt ned og beregnes til 79,3 prosent ved utgangen av 1. kvartal 2019 mot 79,5 i kvartalet før. Resultatet ligger fortsatt under det historiske gjennomsnittet på 80,2 prosent. For internasjonale sammenligninger av gjennomsnittlig kapasitetsutnyttingsgrad i industrien henviser Statistisk sentralbyrå til EUs statistikkontor, Eurostat.

Figur 7. Kapasitetsutnyttingsgraden i prosent for industrien

Glattet sesongjustert Gjennomsnitt 1990-2019
1. kv. 2010 77.1 80.2
2. kv. 2010 77.8 80.2
3. kv. 2010 78.5 80.2
4. kv. 2010 78.9 80.2
1. kv. 2011 79.5 80.2
2. kv. 2011 79.8 80.2
3. kv. 2011 79.6 80.2
4. kv. 2011 79.6 80.2
1. kv. 2012 79.7 80.2
2. kv. 2012 79.7 80.2
3. kv. 2012 79.8 80.2
4. kv. 2012 79.8 80.2
1. kv. 2013 79.4 80.2
2. kv. 2013 79.3 80.2
3. kv. 2013 79.5 80.2
4. kv. 2013 80.0 80.2
1. kv. 2014 80.4 80.2
2. kv. 2014 80.5 80.2
3. kv. 2014 80.1 80.2
4. kv. 2014 79.3 80.2
1. kv. 2015 78.4 80.2
2. kv. 2015 77.4 80.2
3. kv. 2015 76.7 80.2
4. kv. 2015 76.9 80.2
1. kv. 2016 77.1 80.2
2. kv. 2016 77.2 80.2
3. kv. 2016 77.0 80.2
4. kv. 2016 76.9 80.2
1. kv. 2017 77.1 80.2
2. kv. 2017 77.6 80.2
3. kv. 2017 77.8 80.2
4. kv. 2017 77.8 80.2
1. kv. 2018 78.3 80.2
2. kv. 2018 78.8 80.2
3. kv. 2018 79.3 80.2
4. kv. 2018 79.5 80.2
1. kv. 2019 79.3 80.2

Aktualitet

Datagrunnlaget er samlet inn i perioden fra 8. mars 2019 til 23. april 2019.

Kontakt