Direkte leveranser fra andre næringer til kraftintensiv industri i 2014 målt i bearbeidingsverdi (mill. kr)

Tilbake til artikkelen

Direkte leveranser fra andre næringer til kraftintensiv industri i 2014 målt i bearbeidingsverdi (mill. kr)
  Bearbeidingsverdi (mill. kr)
Direkte leveranser fra andre næringer  
17.1 Produksjon av papirmasse, papir og papp 2 068
24.4 Ikke-jernholdige metaller 8 289
24.1 Jern, stål og ferrolegeringer 2 471
20.1 Kjemiske råvarer 10 307
Totalt 23 135
   
Næringer med størst leveranser til kraftintensiv industri  
Kraftforsyning 6 773
Agentur, engros- og detaljhandel 4 402
Bergverk og utvinning 4 085