Tabell

Direkte leveranser fra andre næringer til kraftintensiv industri i 2014 målt i bearbeidingsverdi (mill. kr)
 Bearbeidingsverdi (mill. kr)
Direkte leveranser fra andre næringer 
17.1 Produksjon av papirmasse, papir og papp2 068
24.4 Ikke-jernholdige metaller8 289
24.1 Jern, stål og ferrolegeringer2 471
20.1 Kjemiske råvarer10 307
Totalt23 135
  
Næringer med størst leveranser til kraftintensiv industri 
Kraftforsyning6 773
Agentur, engros- og detaljhandel4 402
Bergverk og utvinning4 085