Økt energibruk i industrien

Publisert:

Foreløpige tall viser at den totale energibruken i norsk industri og bergverk var på over 80 000 GWh i 2018. Det er 3 prosent mer enn i 2017. I samme tidsrom økte energikostnadene med hele 22,8 prosent til 24,5 milliarder kroner.

Den økte energibruken i 2018 kom hovedsakelig av at forbruket av innkjøpt elektrisk kraft fortsetter å øke. Det ble brukt nærmere 46 200 GWh i 2018, viser statistikken energibruk i industrien. Dette utgjorde 70 prosent av samlet innkjøpt energi. Forbruket av egentilvirket gass har økt med 0,9 prosent til 10 700 GWh i 2018.

1 Næringsinndelingen er etter SN2007. ² Energibruk er inklusive kullprodukter benyttet som reduksjonsmiddel. ³ 1 TWh (terrawattime) = 1 milliard kWh (kilowattimer)

Figur 1. Industri og bergverk¹. Energibruk etter næring²

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tekstil-, trykking, metallvare-, maskin-, møbel- og annen industri 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3
Metallindustri 33 37 36 33 34 34 27 30 30 30 30 31 32 32 33 34
Gummi-, plast- og mineralsk industri 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri 25 25 26 27 26 26 24 25 24 23 25 24 26 24 25 25
Papir- og papirvareindustri 12 12 11 11 11 11 9 10 9 7 6 4 4 5 5 5
Trelast- og trevareindustri 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nærings-, drikkevare- og tobakkindustri 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5
Bergverksdrift 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1

Kraftintensiv industri øker forbruket av energi

De mest energiintensive næringene i Norge kalles også kraftintensiv industri. Disse benyttet nesten 55 000 GWh i 2018, som er en økning fra året før på 1,8 prosent, og utgjorde nesten 68 prosent av all energibruk i norsk industri og bergverk det året.

Økte energikostnader

Energikostnadene steg med over 4,5 milliarder kroner eller 22,8 prosent fra 2017 til 2018. Økningen kom blant annet av en kombinasjon av høyere forbruk av og pris på elektrisk kraft. Dette gjorde at kostnaden for elektrisk kraft gikk opp 2 719 millioner kroner eller 19 prosent. En annen årsak er at kostnaden for innkjøpt gass gikk opp 30 prosent i 2018, drevet av en stor prisøkning på 18 prosent.

 

 

Kontakt