Bred optimisme i industrien

Publisert:

Norske industriledere melder om oppgang i produksjonsnivået og økt ordretilgang i 3. kvartal 2018. Den generelle bedømmelsen for 4. kvartal er fortsatt positiv hos flertallet av industrilederne.

Konjunkturbarometeret for 3. kvartal 2018 viser en positiv utvikling i samlet industriproduksjon sammenlignet med 2. kvartal 2018. Det er produsenter av innsatsvarer som er mest samstemt om oppgangen, men også produsenter av investeringsvarer og konsumvarer rapporterer om en økning i produksjonen i 3. kvartal 2018.

Den samlede industrisysselsettingen er opp fra årets 2. kvartal. Produsenter av investeringsvarer og innsatsvarer melder om en sysselsettingsvekst, mens det meldes om en svak nedgang i sysselsettingen for konsumvarer. 

Figur 1. Produksjon og sysselsetting for industrien. Faktisk utvikling fra foregående kvartal. Glattet sesongjustert

Vendepunktsverdi Totalt produksjonsvolum Gjennomsnittlig sysselsetting
1. kv. 2009 50 37.62 36.18
2. kv. 2009 50 39.78 36.65
3. kv. 2009 50 44.58 39.40
4. kv. 2009 50 47.89 42.41
1. kv. 2010 50 50.02 44.54
2. kv. 2010 50 51.33 45.43
3. kv. 2010 50 52.03 46.99
4. kv. 2010 50 53.23 50.45
1. kv. 2011 50 55.35 53.88
2. kv. 2011 50 55.91 54.72
3. kv. 2011 50 55.06 54.23
4. kv. 2011 50 54.22 53.62
1. kv. 2012 50 53.23 53.64
2. kv. 2012 50 52.46 54.08
3. kv. 2012 50 52.02 54.27
4. kv. 2012 50 51.02 53.14
1. kv. 2013 50 49.77 52.29
2. kv. 2013 50 50.84 52.39
3. kv. 2013 50 52.61 51.58
4. kv. 2013 50 54.00 50.57
1. kv. 2014 50 54.54 49.96
2. kv. 2014 50 53.00 49.71
3. kv. 2014 50 51.18 49.87
4. kv. 2014 50 50.46 49.00
1. kv. 2015 50 48.28 45.17
2. kv. 2015 50 46.27 41.07
3. kv. 2015 50 46.56 39.02
4. kv. 2015 50 47.57 39.36
1. kv. 2016 50 48.86 41.17
2. kv. 2016 50 49.15 42.26
3. kv. 2016 50 47.28 41.99
4. kv. 2016 50 46.68 42.74
1. kv. 2017 50 47.94 45.07
2. kv. 2017 50 49.10 47.50
3. kv. 2017 50 50.30 49.53
4. kv. 2017 50 51.24 50.36
1. kv. 2018 50 52.43 50.45
2. kv. 2018 50 54.46 51.24
3. kv. 2018 50 56.20 52.78

Ordrebøkene fylles opp

Ordretilgangen fra både hjemme- og eksportmarkedet viser oppgang i 3. kvartal. Veksten i ordretilgangen ser ut til å overgå leveransene i og med at det meldes at den samlede ordrebeholdningen øker i dette kvartalet. Det er særlig produsenter av innsatsvarer og investeringsvarer som melder om vekst i ordrebeholdningen. Indikasjoner på vekst i olje- og gassinvesteringene på norsk sokkel i 2019 kan ligge bak veksten i ordrebeholdningen for produsenter av investeringsvarer. 

Figur 2. Ordretilgang for industrien. Faktisk utvikling fra foregående kvartal. Glattet sesongjustert

Vendepunktsverdi Ordretilgang fra hjemmemarkedet Ordretilgang fra eksportmarkedet
1. kv. 2009 50 32.46 28.00
2. kv. 2009 50 37.37 38.02
3. kv. 2009 50 42.34 41.09
4. kv. 2009 50 44.47 43.87
1. kv. 2010 50 46.92 47.57
2. kv. 2010 50 50.79 51.75
3. kv. 2010 50 53.52 53.41
4. kv. 2010 50 55.35 54.20
1. kv. 2011 50 57.31 53.28
2. kv. 2011 50 56.93 50.38
3. kv. 2011 50 54.89 48.05
4. kv. 2011 50 54.95 47.23
1. kv. 2012 50 55.01 48.04
2. kv. 2012 50 52.49 48.87
3. kv. 2012 50 49.86 46.58
4. kv. 2012 50 49.22 44.64
1. kv. 2013 50 48.29 45.03
2. kv. 2013 50 48.87 47.96
3. kv. 2013 50 50.59 52.38
4. kv. 2013 50 50.77 54.92
1. kv. 2014 50 50.12 54.82
2. kv. 2014 50 49.90 53.06
3. kv. 2014 50 48.17 49.60
4. kv. 2014 50 46.26 46.11
1. kv. 2015 50 44.38 43.50
2. kv. 2015 50 43.11 42.22
3. kv. 2015 50 43.09 43.38
4. kv. 2015 50 44.35 44.08
1. kv. 2016 50 45.91 43.22
2. kv. 2016 50 46.90 42.63
3. kv. 2016 50 47.27 43.69
4. kv. 2016 50 49.02 45.74
1. kv. 2017 50 50.18 47.83
2. kv. 2017 50 50.12 49.52
3. kv. 2017 50 51.53 50.48
4. kv. 2017 50 53.39 51.85
1. kv. 2018 50 54.24 54.18
2. kv. 2018 50 54.55 55.66
3. kv. 2018 50 54.59 55.38

Siden 2. kvartal 2017 har det vært meldt om vekst i prisnivået både på hjemme- og eksportmarkedet, og trenden fortsetter i 3. kvartal med prisvekst i begge markeder for industrien samlet sett. For produsenter av innsatsvarer var det en prisoppgang for begge markeder, men færre ledere enn i forrige kvartal melder om vekst. For investeringsvarer, som har meldt om reduserte produsentpriser på eksportmarkedet siden 1. kvartal 2014, meldes det nå om prisvekst både i hjemme og eksportmarkedet. 

Figur 3. Priser på produkter ved salg for industrien. Faktisk utvikling fra foregående kvartal. Glattet sesongjustert

Vendepunktsverdi Priser på produkter ved salg til hjemmemarkedet Priser på produkter ved salg til eksportmarkedet
1. kv. 2009 50 44.77 45.16
2. kv. 2009 50 44.35 43.94
3. kv. 2009 50 46.02 44.06
4. kv. 2009 50 46.22 43.85
1. kv. 2010 50 46.72 45.52
2. kv. 2010 50 49.06 49.27
3. kv. 2010 50 51.36 51.55
4. kv. 2010 50 53.53 52.69
1. kv. 2011 50 55.81 52.84
2. kv. 2011 50 54.84 49.97
3. kv. 2011 50 52.60 46.55
4. kv. 2011 50 52.00 45.00
1. kv. 2012 50 51.88 45.54
2. kv. 2012 50 51.43 46.20
3. kv. 2012 50 51.89 45.44
4. kv. 2012 50 51.78 44.46
1. kv. 2013 50 51.10 45.04
2. kv. 2013 50 52.17 47.15
3. kv. 2013 50 53.12 50.00
4. kv. 2013 50 53.64 53.09
1. kv. 2014 50 54.40 53.29
2. kv. 2014 50 54.18 51.51
3. kv. 2014 50 53.41 50.80
4. kv. 2014 50 53.13 51.68
1. kv. 2015 50 51.08 50.71
2. kv. 2015 50 48.65 49.66
3. kv. 2015 50 48.15 49.93
4. kv. 2015 50 48.70 49.06
1. kv. 2016 50 49.59 47.84
2. kv. 2016 50 50.19 47.72
3. kv. 2016 50 49.88 47.89
4. kv. 2016 50 49.81 48.03
1. kv. 2017 50 50.44 49.54
2. kv. 2017 50 51.46 50.96
3. kv. 2017 50 53.07 52.31
4. kv. 2017 50 54.32 53.50
1. kv. 2018 50 55.60 55.11
2. kv. 2018 50 56.48 55.84
3. kv. 2018 50 56.43 55.48

Pilene peker opp for 4. kvartal

Den generelle bedømmelsen av utsiktene for 4. kvartal 2018 er klart positiv for industrien samlet sett, og om lag på linje med forventningene de hadde for 3. kvartal gitt i foregående undersøkelse.

Industrilederne melder om at vedtatte investeringsplaner oppjusteres, og det ventes tiltagende vekst i sysselsettingen. Ordretilgangen i hjemme- og eksportmarkedet ventes å øke ytterligere sammen med samlet ordrebeholdning. 

Figur 4. Generell bedømmelse av utsiktene for det kommende kvartal for industrien

Vendepunktsverdi Glattet sesongjustert
1. kv. 2009 50 40.17
2. kv. 2009 50 43.98
3. kv. 2009 50 47.54
4. kv. 2009 50 50.26
1. kv. 2010 50 53.24
2. kv. 2010 50 56.05
3. kv. 2010 50 59.01
4. kv. 2010 50 61.00
1. kv. 2011 50 60.13
2. kv. 2011 50 57.55
3. kv. 2011 50 56.03
4. kv. 2011 50 56.04
1. kv. 2012 50 56.38
2. kv. 2012 50 56.19
3. kv. 2012 50 55.53
4. kv. 2012 50 55.13
1. kv. 2013 50 55.16
2. kv. 2013 50 55.00
3. kv. 2013 50 54.80
4. kv. 2013 50 54.71
1. kv. 2014 50 54.16
2. kv. 2014 50 53.35
3. kv. 2014 50 51.61
4. kv. 2014 50 48.54
1. kv. 2015 50 45.40
2. kv. 2015 50 43.42
3. kv. 2015 50 42.92
4. kv. 2015 50 44.26
1. kv. 2016 50 46.94
2. kv. 2016 50 50.33
3. kv. 2016 50 52.98
4. kv. 2016 50 53.88
1. kv. 2017 50 54.22
2. kv. 2017 50 54.90
3. kv. 2017 50 56.61
4. kv. 2017 50 58.30
1. kv. 2018 50 59.15
2. kv. 2018 50 58.88
3. kv. 2018 50 58.33

Sammensatt konjunkturindikator for industrien var på 8,9 i 3. kvartal 2018 (sesongjusterte nettotall). Det er uendret i forholdt til forrige kvartal. Dette er det femte kvartalet på rad hvor indikatoren ligger over det historiske gjennomsnittet på 3,1. Tallverdier over null antyder at produksjonsvolumet vil øke i kommende periode, mens tallverdier under null antyder at produksjonsvolumet vil falle. For internasjonale sammenligninger av sammensatt konjunkturindikator henviser Statistisk sentralbyrå til Eurostat (EU), Konjunkturinstituttet (Sverige) og Danmarks Statistik

1 Sammensatt konjunkturindikator for industrien er det aritmetiske gjennomsnitt av svarene (nettotall) for forventet produksjon, ordrebeholdning og lagerbeholdning av egne produkter (det siste med motsatt fortegn).

Figur 5. Sammensatt konjunkturindikator for industrien¹

Sesongjustert Gjennomsnitt 1990-2018
1. kv. 2009 -19.3 3.1
2. kv. 2009 -7.9 3.1
3. kv. 2009 -2.9 3.1
4. kv. 2009 0.1 3.1
1. kv. 2010 3.2 3.1
2. kv. 2010 4.4 3.1
3. kv. 2010 8.8 3.1
4. kv. 2010 11.1 3.1
1. kv. 2011 9.1 3.1
2. kv. 2011 8.5 3.1
3. kv. 2011 5.6 3.1
4. kv. 2011 6.0 3.1
1. kv. 2012 9.1 3.1
2. kv. 2012 6.4 3.1
3. kv. 2012 0.8 3.1
4. kv. 2012 4.9 3.1
1. kv. 2013 1.4 3.1
2. kv. 2013 1.1 3.1
3. kv. 2013 6.2 3.1
4. kv. 2013 8.0 3.1
1. kv. 2014 6.6 3.1
2. kv. 2014 6.1 3.1
3. kv. 2014 1.7 3.1
4. kv. 2014 -1.7 3.1
1. kv. 2015 -3.6 3.1
2. kv. 2015 -9.2 3.1
3. kv. 2015 -6.5 3.1
4. kv. 2015 -8.1 3.1
1. kv. 2016 -6.7 3.1
2. kv. 2016 -2.9 3.1
3. kv. 2016 -3.8 3.1
4. kv. 2016 -0.3 3.1
1. kv. 2017 1.5 3.1
2. kv. 2017 2.6 3.1
3. kv. 2017 3.5 3.1
4. kv. 2017 6.7 3.1
1. kv. 2018 6.7 3.1
2. kv. 2018 8.9 3.1
3. kv. 2018 8.9 3.1

Kapasitetsutnyttingen på vei opp

Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttingsgrad i industrien har gått opp og beregnes til 79,2 prosent ved utgangen av 3. kvartal 2018 mot 78,7 i kvartalet før.

Resultatet ligger fortsatt under det historiske gjennomsnittet på 80,2 prosent, men har hatt en klar stigning siden 4. kvartal 2016. For internasjonale sammenligninger av gjennomsnittlig kapasitetsutnyttingsgrad i industrien henviser Statistisk sentralbyrå til EUs statistikkontor, Eurostat.

Figur 6. Kapasitetsutnyttingsgraden i prosent for industrien

Glattet sesongjustert Gjennomsnitt 1990-2018
1. kv. 2009 76.8 80.2
2. kv. 2009 76.0 80.2
3. kv. 2009 76.3 80.2
4. kv. 2009 76.8 80.2
1. kv. 2010 77.1 80.2
2. kv. 2010 77.8 80.2
3. kv. 2010 78.5 80.2
4. kv. 2010 78.9 80.2
1. kv. 2011 79.5 80.2
2. kv. 2011 79.8 80.2
3. kv. 2011 79.6 80.2
4. kv. 2011 79.6 80.2
1. kv. 2012 79.7 80.2
2. kv. 2012 79.7 80.2
3. kv. 2012 79.8 80.2
4. kv. 2012 79.8 80.2
1. kv. 2013 79.4 80.2
2. kv. 2013 79.3 80.2
3. kv. 2013 79.5 80.2
4. kv. 2013 80.0 80.2
1. kv. 2014 80.4 80.2
2. kv. 2014 80.5 80.2
3. kv. 2014 80.1 80.2
4. kv. 2014 79.3 80.2
1. kv. 2015 78.4 80.2
2. kv. 2015 77.3 80.2
3. kv. 2015 76.7 80.2
4. kv. 2015 76.9 80.2
1. kv. 2016 77.1 80.2
2. kv. 2016 77.2 80.2
3. kv. 2016 77.0 80.2
4. kv. 2016 76.9 80.2
1. kv. 2017 77.1 80.2
2. kv. 2017 77.6 80.2
3. kv. 2017 77.8 80.2
4. kv. 2017 77.9 80.2
1. kv. 2018 78.3 80.2
2. kv. 2018 78.7 80.2
3. kv. 2018 79.2 80.2

Gjennomsnittlig antall arbeidsmåneder som dekkes av industriens ordrebeholdning, var i 3. kvartal på 4,1 måneder. Dette er tilnærmet den samme verdien som i 2. kvartal, og over det historiske gjennomsnittet for indikatoren. 

Figur 7. Antall arbeidsmåneder dekket ved nåværende ordrebeholdningen for industrien

Glattet sesongjustert Gjennomsnitt 1990-2018
1. kv. 2009 4.23 3.9
2. kv. 2009 3.97 3.9
3. kv. 2009 3.77 3.9
4. kv. 2009 3.74 3.9
1. kv. 2010 3.83 3.9
2. kv. 2010 3.95 3.9
3. kv. 2010 4.12 3.9
4. kv. 2010 4.25 3.9
1. kv. 2011 4.31 3.9
2. kv. 2011 4.37 3.9
3. kv. 2011 4.34 3.9
4. kv. 2011 4.13 3.9
1. kv. 2012 4.00 3.9
2. kv. 2012 4.09 3.9
3. kv. 2012 4.26 3.9
4. kv. 2012 4.32 3.9
1. kv. 2013 4.29 3.9
2. kv. 2013 4.20 3.9
3. kv. 2013 4.15 3.9
4. kv. 2013 4.26 3.9
1. kv. 2014 4.45 3.9
2. kv. 2014 4.50 3.9
3. kv. 2014 4.42 3.9
4. kv. 2014 4.35 3.9
1. kv. 2015 4.28 3.9
2. kv. 2015 4.24 3.9
3. kv. 2015 4.23 3.9
4. kv. 2015 4.18 3.9
1. kv. 2016 4.05 3.9
2. kv. 2016 3.94 3.9
3. kv. 2016 3.93 3.9
4. kv. 2016 3.97 3.9
1. kv. 2017 4.04 3.9
2. kv. 2017 4.10 3.9
3. kv. 2017 4.09 3.9
4. kv. 2017 4.05 3.9
1. kv. 2018 4.04 3.9
2. kv. 2018 4.04 3.9
3. kv. 2018 4.05 3.9

Indikator for ressursknapphet er opp fra foregående kvartal. Årsaken ligger i at flere ledere melder om at mangel på kvalifisert arbeidskraft begrenser produksjonen, og en økning i andelen som har rapportert at de har full kapasitetsutnyttelse.

Det er samtidig færre ledere som melder at svak etterspørsel og sterk konkurranse var begrensende faktorer for produksjonen i 3. kvartal 2018 enn i forrige kvartal. I figur 8 nedenfor ser vi hvordan indikatorene som representerer knapphet på ressurser har økt siden bunnen i 2016, mens etterspørsel og konkurranse utgjør en stadig mindre utfordring for industrien.

Figur 8

Figur 8. Faktorer som begrenset produksjonen i inneværende kvartal. Glattet sesongjustert

 

Vurdering av næringer for 2. kvartal 2018 og utsiktene på kort sikt¹

1 Samlet vurdering av nåsituasjonen og forventet utvikling på kort sikt.   2 Meget god: ++, God: +, På det jevne: ~, Svak: - , Meget svak: -- , God, men med enkelte negative tegn: +(-), Situasjon der + og - faktorer jevner ut hverandre: +/-, Svak, men med enkelte positive tegn: -(+)
Næring Vurdering2
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri +
Trelast- og trevareindustri +
Papir- og papirvareindustri +(-)
Kjemiske råvarer +(-)
Ikke-jernholdige metaller +
Metallvareindustri ++
Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri ++
Maskinindustri +
Bygging av skip og oljeplattformer +(-)
Maskinreparasjon og -installasjon +

 

Mer informasjon: 

Konjunkturtendensene

OECD: Økonomiske hovedindikatorer (på engelsk)

 

 

 

 

Kontakt