Bedre tider for utvinningsnæringen

Publisert:

Etter to år med nedgang går det nå bedre i næringene innenfor utvinning av olje og naturgass. Reduksjon av kostnader og oppgang i priser har ført til økt produksjonsverdi.

Samlet produksjonsverdi for olje- og gassutvinning og utvinningstjenester endte på 629 milliarder kroner i 2017, viser statistikken Olje- og gassutvinning og utvinningstjenester. Dette er en økning på 14,7 prosent fra året før.

Til tross for positive utviklingen for olje- og gassområdet, er det fortsatt en viss usikkerhet for næringen. Særlig utvinningstjenester er utsatt som følge av at markedet for prosjekter og feltutvikling fortsatt er svakt.

Figur 1

Figur 1. Samlet produksjonsverdi, produktinnsats og bearbeidingsverdi for de tre olje- og gassnæringene

Priseffekt og kostnadseffektivitet

Total bearbeidingsverdi, hadde en økning på 22,7 prosent i 2017. Tallene viser at utvinningsnæringen økte resultatet med 26,6 prosent i 2017. Dette skyldes hovedsakelig økte olje- og gasspriser.

For tjenestenæringen har priseffekt liten påvirkning. Til tross for økende oljepris har priser på tjenester til utvinning falt kraftig i 2017. Næringene hadde en nedgang i resultatet på 16,9 prosent fra året før,

Den totale produktinnsatsen falt med 13,5 prosent og endte på 104 milliarder kroner.

Resultatet for 2017 viser at selv om næringene har vært opptatt av kostnadskutt var produksjon av olje og naturgass (målt i Sm3) stabilt. Den samlede produksjonen var omtrent som året før.

Figur 2. Bearbeidingsverdi, etter næring

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Utvinning av råolje og naturgass, inkl. rørtransport 99.56 99.82 107.52 112.64 119.37 163.74 177.56 126.21 171.96 342.16 322.31 279.73 295.86 359.29 465.22 546.65 491.69 633.14 441.89 486.93 600.98 648.08 600.91 587.25 473.64 389.63 493.173
Tjenester tilknyttet utvinning 1.96 2.15 2.61 3.67 6.23 7.56 8.60 6.41 9.11 11.94 10.96 9.92 14.31 17.88 20.43 25.26 39.75 39.05 39.51 41.07 49.43 50.46 49.89 38.57 32.046

Fortsatt nedbemanning og kutt i lønnskostnadene

Det var 23 840 sysselsatte i næringene olje- og gassutvinning og rørtransport i 2017, en nedgang på 6 prosent fra året før.

Utvinningsnæringen hadde et samlet lønnskostnadskutt på 4,8 prosent. Dette følger av at næringen har effektivisert og tilpasset seg et lavere aktivitetsnivå.

I utvinningstjenester fortsatte nedbemanningen. Det var 25 485 sysselsatte i denne næringen i året, en nedgang på 12,7 prosent fra året før. Tjenestenæringen kuttet også lønnskostnadene betydelig, med 26,9 prosent.

Figur 3. Sysselsetting, etter næring

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Utvinning av råolje og naturgass, inkl. rørtransport 15830 16119 17338 16878 16498 16185 16183 15865 15998 15154 15079 16450 17396 17119 16780 18276 18675 20150 21433 21930 23869 25625 27159 27258 26470 25357 23840
Tjenester tilknyttet utvinning 4173 4603 4437 5517 7280 8080 9082 7743 9786 12358 12569 12357 11841 13470 15697 17819 26523 26828 30754 31421 35676 36814 33282 29182 25485

Nytt datagrunnlag for sysselsetting

Strukturstatistikken er fra og med 2015 basert på et nytt datagrunnlag for lønnstakere. Hovedkilden fram til og med 2014 var NAVs Arbeidstakerregister (Aa-registeret). I 2015 ble rapporteringen til NAV til dette registeret samordnet med rapportering av lønns- og personelldata til Skatteetaten og SSB. Det felles rapporteringssystemet kalles a-ordningen. A-ordningen gir generelt et bedre datagrunnlag ved at det er mer korrekt på individnivå, samt at det dekker flere lønnstakerforhold enn Aa-registeret. I Aa-registeret var ikke ansatte som arbeidet mindre enn 4 timer per uke i gjennomsnitt inkludert.

Kontakt