Auke i salet

Publisert:

Samla sal av petroleumsprodukt i oktober enda på 742 millionar liter, ein auke på 28 millionar liter frå same månad i 2016.

Det vart selt 273 millionar liter autodiesel, det same som i oktober sist år. Salet av bilbensin enda på 89 millionar liter, ein reduksjon på 8 millionar liter, viser statistikken Sal av petroleumsprodukt.

Figur 1. Sal av petroleumsprodukt hittil i år januar til og med oktober 2015, 2016 og 2017, etter produkt i millioner liter

Bilbensin Autodiesel Anleggsdiesel Marine gassoljer Jetparafin Tungoljer og mellomdestillater Fyringsparafin og fyringsolje Andre produkter¹
2015 946 2602 744 1025 961 99 172 402
2016 1000 2483 724 1250 927 122 213 408
2017 986 2601 740 1172 906 81 222 376

Figur 2. Sal av petroleumsprodukt i oktober måned, etter produkt

Andre produkter¹ Fyringsparafin og fyringsolje Tungoljer og mellomdestillater Jetparafin Marine gassoljer Anleggsdiesel Autodiesel Bilbensin
2001 37 60 62 57 46 59 130 195
2002 30 85 59 84 66 62 137 191
2003 35 108 61 62 86 68 145 192
2004 43 64 60 68 51 55 143 178
2005 38 51 62 68 39 57 155 173
2006 38 63 66 78 51 68 183 171
2007 59 49 53 76 39 79 202 161
2008 39 45 60 78 37 71 206 150
2009 49 48 46 72 41 70 206 135
2010 46 44 42 86 36 74 222 131
2011 54 35 31 83 29 77 234 123
2012 45 36 41 95 31 82 249 115
2013 39 33 28 106 28 81 254 105
2014 50 25 23 127 22 76 270 99
2015 59 25 9 91 21 79 268 99
2016 56 22 10 99 19 79 280 97
2017 65 16 9 100 15 84 273 89

 

Kontakt