Auke i industriproduksjonen

Publisert:

Norsk industriproduksjon gjekk opp 1,6 prosent i perioden november 2017-januar 2018 samanlikna med tremånadersperioden før, viser sesongjusterte tal. Produksjonsauke i både petroleumsretta leverandørindustri og annan industri bidrog til veksten.

Indeksnivået for industriproduksjonen var på 114,9 (2005=100) i perioden november 2017-januar 2018 mot 113,1 i føregåande tremånadersperiode.

Figur 1. Produksjonsutvikling i industrien. Sesongjusterte og glatta sesongjusterte tal. 2005=100

Glatta sesongjusterte Sesongjusterte
Jan. 2013 117.83 118.08
Feb. 2013 118.43 118.83
Mar. 2013 119.15 117.1
Apr. 2013 119.85 120.49
Mai 2013 120.42 119.44
Juni 2013 120.75 121.23
Juli 2013 120.82 121.83
Aug. 2013 120.69 120.44
Sep. 2013 120.5 120.28
Okt. 2013 120.36 120.19
Nov. 2013 120.39 119.65
Des. 2013 120.56 120.76
Jan. 2014 120.9 121.87
Feb. 2014 121.28 121.45
Mar. 2014 121.76 121.42
Apr. 2014 122.36 121.8
Mai 2014 123.11 122.38
Juni 2014 123.93 124.93
Juli 2014 124.77 124.81
Aug. 2014 125.41 127.4
Sep. 2014 125.69 122.79
Okt. 2014 125.55 126.38
Nov. 2014 125.1 124.77
Des. 2014 124.41 125.36
Jan. 2015 123.58 122.4
Feb. 2015 122.64 122.53
Mar. 2015 121.66 125.84
Apr. 2015 120.77 121.41
Mai 2015 119.99 118.87
Juni 2015 119.3 120.09
Juli 2015 118.69 116.83
Aug. 2015 118.1 118.66
Sep. 2015 117.5 118.66
Okt. 2015 116.89 115.86
Nov. 2015 116.32 116.89
Des. 2015 115.89 115.4
Jan. 2016 115.62 115
Feb. 2016 115.42 115.2
Mar. 2016 115.16 116.81
Apr. 2016 114.69 114.48
Mai 2016 114.01 114.71
Juni 2016 113.24 112.35
Juli 2016 112.5 115.79
Aug. 2016 112.02 110.51
Sep. 2016 111.91 112.17
Okt. 2016 112.11 112.14
Nov. 2016 112.47 112.1
Des. 2016 112.9 112.8
Jan. 2017 113.3 114.26
Feb. 2017 113.64 113.7
Mar. 2017 113.89 112.77
Apr. 2017 114.05 114.68
Mai 2017 114.11 114.45
Juni 2017 114.09 113.8
Juli 2017 114.11 117.1
Aug. 2017 114.19 111.18
Sep. 2017 114.32 113.56
Okt. 2017 114.5 114.47
Nov. 2017 114.67 114.74
Des. 2017 114.73 116.11
Jan. 2018 114.63 113.8

Tremånadersendring: bred auke i industriproduksjonen

Sesongjusterte tal viser at industriproduksjonen gjekk opp 1,6 prosent i perioden november 2017-januar 2018 samanlikna med førre tremånadersperiode. Den samla auken i industrien heng saman med høgare aktivitet innanfor både petroleumsretta leverandørindustri og annan industri. Det var bygging av skip og oljeplattformar som bidrog mest til den samla auken med ein oppgang på 4,9 prosent, som særleg kan knytast til ein auke i bygging av skip. Ein auke i metallindustrien på 3,5 prosent bidrog også til den samla oppgangen i industriproduksjonen, og heng saman med høgare aktivitet innan ikkje-jernhaldige metall.

Figur 2. Utvalde industrinæringar. Sesongjustert, prosentvis 3-månadsendring. November 2017-januar 2018/august 2017-oktober 2017

Prosentvis3-månadersendring
Næringsmiddelindustri -0.8
Maskinreparasjon og -installasjon 1.5
Metallvareindustri 2.6
Metallindustri 3.5
Bygging av skip og oljeplattformer 4.9

1 Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Figur 3. Indikator for leverandørindustri. Sesongjusterte tal. Tremånaders glidande gjennomsnitt¹. 2005=100

Petroleumsretta leverandørindustri og utv.tenester Petroleumsretta leverandørindustri Industri unntatt petroleumsretta leverandørindustri
Jan. 2008 139.9 104.8
Feb. 2008 142.1 105.6
Mar. 2008 141.8 105.1
Apr. 2008 144.5 106.1
Mai. 2008 148.4 105.9
Juni. 2008 152.9 106.2
Juli. 2008 156.2 104.1
Aug. 2008 156.3 103.4
Sep. 2008 156.7 102.1
Okt. 2008 155.8 101.3
Nov. 2008 155.7 99.8
Des. 2008 156.1 98.5
Jan. 2009 156.2 96.7
Feb. 2009 157 94.9
Mar. 2009 157.5 93.3
Apr. 2009 157.1 92.1
Mai. 2009 156.6 91
Juni. 2009 154.8 90.3
Juli. 2009 153.5 90.2
Aug. 2009 152.8 90.7
Sep. 2009 153.5 92
Okt. 2009 153.8 92.9
Nov. 2009 153.2 93.8
Des. 2009 151.7 94.3
Jan. 2010 143.9 151 94.7
Feb. 2010 143.2 150.6 95.3
Mar. 2010 144.9 151.4 95.9
Apr. 2010 145.8 151.9 96.5
Mai. 2010 143.4 151.6 96
Juni. 2010 143.1 152.3 96.7
Juli. 2010 142.3 152.3 98.2
Aug. 2010 142.2 152 98.6
Sep. 2010 143 151.4 98.5
Okt. 2010 144.8 151.2 97.7
Nov. 2010 148.2 152.6 99
Des. 2010 151 152.7 99
Jan. 2011 149.9 153 99
Feb. 2011 149.5 153.1 98.8
Mar. 2011 147.3 153.3 99.6
Apr. 2011 148.9 151.8 99.6
Mai. 2011 150.6 152.7 99.4
Juni. 2011 152.3 151.9 97.8
Juli. 2011 154.2 153 95.7
Aug. 2011 155.9 154.5 94.2
Sep. 2011 159.1 158.7 94.5
Okt. 2011 161.2 163.3 95.6
Nov. 2011 162.8 164.7 96.3
Des. 2011 164.7 166.6 95.3
Jan. 2012 167.1 167.9 95.3
Feb. 2012 169.5 168.4 95.2
Mar. 2012 167.6 168 95.5
Apr. 2012 164.7 166.2 95.6
Mai. 2012 164.7 167.9 95.9
Juni. 2012 168.2 169.3 95.9
Juli. 2012 170.5 172.3 95.6
Aug. 2012 172.8 174.4 95.4
Sep. 2012 173.5 177 95.4
Okt. 2012 177.6 179.7 95
Nov. 2012 178.1 180.9 94.6
Des. 2012 179.1 181.6 94.4
Jan. 2013 180.3 183.2 94.5
Feb. 2013 182.5 186.1 94.2
Mar. 2013 186.7 188.2 93.8
Apr. 2013 187.8 191.5 93.4
Mai. 2013 189.3 193.5 93
Juni. 2013 190.8 197.6 93.4
Juli. 2013 193.8 198.7 93.9
Aug. 2013 194.1 198.2 94.6
Sep. 2013 193.8 196.9 94.6
Okt. 2013 191.5 195 94.6
Nov. 2013 193 195.2 94.1
Des. 2013 194 195.2 94.2
Jan. 2014 196.3 196.7 94.3
Feb. 2014 196.8 198.5 94.4
Mar. 2014 196.1 200.6 94
Apr. 2014 195.9 200.7 94.1
Mai. 2014 197.4 201.2 94.4
Juni. 2014 200.1 203.2 95.2
Juli. 2014 199.3 207.6 95
Aug. 2014 201.5 213.1 95.1
Sep. 2014 201.3 213.3 94.2
Okt. 2014 206.3 213.9 94.4
Nov. 2014 204.3 212.5 94
Des. 2014 203.5 214.6 94.5
Jan. 2015 199.9 212.6 93.7
Feb. 2015 197.1 209.8 93.6
Mar. 2015 195.5 208.5 94.3
Apr. 2015 194 205.9 94.5
Mai. 2015 189.2 202.5 94.2
Juni. 2015 184.8 195.7 93.8
Juli. 2015 180.8 192 92.8
Aug. 2015 179.4 189.3 93.2
Sep. 2015 177.7 187.6 93.2
Okt. 2015 173.7 184.9 94
Nov. 2015 171.9 182.3 94.3
Des. 2015 168 177.8 94.1
Jan. 2016 165.4 176.3 94.4
Feb. 2016 164.8 174.2 94.4
Mar. 2016 165.3 175.6 94.8
Apr. 2016 164.1 174.1 94.8
Mai. 2016 161 172.5 95.1
Juni. 2016 157.3 167.7 94.7
Juli. 2016 157.8 167 95
Aug. 2016 153.2 160.1 94.9
Sep. 2016 151.9 158.7 95.2
Okt. 2016 149.2 156.1 95
Nov. 2016 151.2 159.4 95.1
Des. 2016 151.4 160.4 95.3
Jan. 2017 151.2 158.8 96.9
Feb. 2017 149.7 158.4 97.7
Mar. 2017 146.3 155.4 98.4
Apr. 2017 147.2 157.2 98
Mai. 2017 148.2 157.8 98.1
Juni. 2017 150.4 159 98.1
Juli. 2017 149.9 156.6 99
Aug. 2017 147 153.6 98.1
Sep. 2017 146.9 153.9 98
Okt. 2017 145.7 154.7 97.3
Nov. 2017 149.3 158 98.4
Des. 2017 150.3 158.7 99.4
Jan. 2018 150.9 158.8 99.4

Månadsendring: nedgang i industriproduksjonen frå desember til januar

Sesongjusterte tal viser at industriproduksjonen gjekk ned 2 prosent frå desember 2017 til januar 2018. Det var næringsmiddelindustrien saman med dataindustri og elektrisk utstyrsindustri som bidrog mest til nedgangen. I førstnemnde næring heng fallet i sær saman med lågare aktivitet innan foredling og konservering av fisk.

Tolvmånadersendring: produksjonsvekst både i eurosona og i Noreg i desember 2017

Kalenderjusterte tal viser at norsk industriproduksjon hadde ein solid auke på 3,2 prosent frå desember 2016 til desember 2017. Næringsmiddelindustrien bidrog mest til oppgangen, etterfylgt av næringsgruppa oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri. Estimerte tal frå Eurostat, statistikkontoret i EU, viser at industriproduksjonen i land i eurosona hadde ein kraftig auke på heile 5,9 prosent i den same perioden.

Figur 4. Produksjonsindeks for industri for eurosona og Noreg (2010=100), sesongjusterte tal

Eurosona Noreg
Jan. 2013 100.10 106.00
Feb. 2013 100.00 106.70
Mar. 2013 100.60 105.10
Apr. 2013 101.20 108.20
Mai 2013 101.40 107.20
Juni 2013 101.90 108.80
Juli 2013 101.10 109.40
Aug. 2013 101.90 108.10
Sep. 2013 102.10 108.00
Okt. 2013 101.60 107.90
Nov. 2013 102.90 107.40
Des. 2013 102.80 108.40
Jan. 2014 103.10 109.20
Feb. 2014 103.50 109.00
Mar. 2014 103.00 109.00
Apr. 2014 104.00 109.30
Mai 2014 102.90 109.80
Juni 2014 102.60 112.10
Juli 2014 103.80 112.00
Aug. 2014 101.70 114.50
Sep. 2014 103.10 110.30
Okt. 2014 103.20 113.50
Nov. 2014 103.20 112.00
Des. 2014 104.30 112.50
Jan. 2015 103.80 109.60
Feb. 2015 105.20 109.90
Mar. 2015 105.90 112.90
Apr. 2015 105.40 108.90
Mai 2015 105.70 106.70
Juni 2015 105.80 107.80
Juli 2015 106.30 104.90
Aug. 2015 105.30 106.70
Sep. 2015 105.90 106.60
Okt. 2015 106.50 104.10
Nov. 2015 105.90 105.00
Des. 2015 105.90 103.60
Jan. 2016 108.40 102.80
Feb. 2016 107.10 103.30
Mar. 2016 105.90 104.80
Apr. 2016 107.60 102.70
Mai 2016 106.20 103.00
Juni 2016 107.20 100.90
Juli 2016 106.50 103.90
Aug. 2016 108.00 99.30
Sep. 2016 107.50 100.80
Okt. 2016 107.20 100.70
Nov. 2016 109.00 100.70
Des. 2016 107.80 101.30
Jan. 2017 107.80 102.20
Feb. 2017 108.30 101.90
Mar. 2017 109.30 101.20
Apr. 2017 109.20 102.90
Mai 2017 110.80 102.70
Juni 2017 110.00 102.20
Juli 2017 110.50 105.20
Aug. 2017 112.40 99.90
Sep. 2017 111.80 102.10
Okt. 2017 112.10 102.80
Nov. 2017 113.80 103.10
Des. 2017 114.00 104.50
Jan. 2018

Tremånadersendring: uendra utvikling i den samla produksjonsindeksen

Produksjonsindeksen for olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning samla (PII) hadde ein marginal nedgang på 0,1 prosent i perioden november 2017-januar 2018 samanlikna med førre tremånadersperiode. Utvinning av naturgass hadde eit fall på 7,7 prosent. Utvinning av råolje gikk òg noe ned, med 0,6 prosent. For fleire detaljar om olje- og gassproduksjonen i januar 2018 sjå pressemelding frå Oljedirektoratet.

Innanfor utvinningstenester var det ein vekst på 2,6 prosent i perioden november 2017-januar 2018 samanlikna med førre tremånadersperiode.

Bergverksdrift hadde ein vekst på 3,3 prosent i den same perioden, medan produksjon innanfor norsk kraftforsyning gjekk ned 1,1 prosent. 

 

1 Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Figur 5. Produksjonsutvikling. Sesongjusterte tal. Tremånaders glidande gjennomsnitt¹. 2005=100

Industri Utvinning, bergverk, industri og kraft Utvinning og utvinningstjenester
Jan. 2008 114.1 95.9 89.4
Feb. 2008 115.3 95.5 88.4
Mar. 2008 114.6 96.1 89.3
Apr. 2008 116.1 96.7 89.2
Mai. 2008 117.1 97.9 90.4
Juni. 2008 118.7 98.5 90.4
Juli. 2008 117.6 98.8 91.4
Aug. 2008 117 96.8 88.9
Sep. 2008 116.2 95.8 88.2
Okt. 2008 115.6 95.4 88
Nov. 2008 114.4 97 90.6
Des. 2008 113.5 97.7 91.8
Jan. 2009 112.1 96.9 91.1
Feb. 2009 110.9 97.3 92.1
Mar. 2009 109.8 96.5 91.3
Apr. 2009 108.9 96 90.9
Mai. 2009 107.6 93.4 87.7
Juni. 2009 106.7 92.2 86.6
Juli. 2009 106.1 91.5 86.1
Aug. 2009 106.6 92.2 86.9
Sep. 2009 107.7 93.2 87.6
Okt. 2009 108.5 93.3 87
Nov. 2009 109.2 93.4 86.8
Des. 2009 109.3 92.5 85.4
Jan. 2010 109.4 92.3 85.1
Feb. 2010 109.7 92 84.7
Mar. 2010 110.1 91.6 84.4
Apr. 2010 110.8 90.9 83.8
Mai. 2010 110.3 90.3 83.6
Juni. 2010 111.1 89.3 82.2
Juli. 2010 111.8 88.1 80.4
Aug. 2010 112 84.9 75.7
Sep. 2010 111.7 83.6 73.7
Okt. 2010 111.4 84.8 75.3
Nov. 2010 112.6 87.4 77.9
Des. 2010 112.6 89.1 80
Jan. 2011 112.7 87.7 78.4
Feb. 2011 112.6 87 77.9
Mar. 2011 113.1 85.8 76.5
Apr. 2011 112.9 84.7 74.9
Mai. 2011 113 82.3 71.1
Juni. 2011 111.7 81.7 70
Juli. 2011 110.2 81.9 69.7
Aug. 2011 109.6 84.3 72.6
Sep. 2011 110.9 85.6 74.2
Okt. 2011 112.9 86.1 74.5
Nov. 2011 113.8 86.4 74.7
Des. 2011 113.5 85.3 73.6
Jan. 2012 113.9 86.6 74.8
Feb. 2012 113.9 87.3 75.1
Mar. 2012 114 88.4 75.8
Apr. 2012 113.7 88.4 75.5
Mai. 2012 114.4 88.5 75.5
Juni. 2012 114.8 88.9 76
Juli. 2012 115.3 88 75.1
Aug. 2012 115.7 87.3 74
Sep. 2012 116.3 85 70.4
Okt. 2012 116.8 85.2 70.4
Nov. 2012 116.8 84.3 69.3
Des. 2012 116.7 85.3 70.9
Jan. 2013 117.2 83.8 70.1
Feb. 2013 117.7 82.4 69.3
Mar. 2013 118 80.7 68.4
Apr. 2013 118.8 81.1 68.9
Mai. 2013 119 82.8 71.1
Juni. 2013 120.4 84 72.4
Juli. 2013 120.8 85.1 73.6
Aug. 2013 121.1 84.5 72.8
Sep. 2013 120.8 83.9 72.1
Okt. 2013 120.3 81.6 69.4
Nov. 2013 120.1 81.5 69.3
Des. 2013 120.2 82 69.9
Jan. 2014 120.8 83.7 71.5
Feb. 2014 121.4 84.3 71.8
Mar. 2014 121.6 85.2 72.3
Apr. 2014 121.6 85.3 72.3
Mai. 2014 121.9 84.2 70.2
Juni. 2014 123 84 69.5
Juli. 2014 124 83.8 69
Aug. 2014 125.7 85 70.5
Sep. 2014 125 85.5 71.4
Okt. 2014 125.5 86.8 73
Nov. 2014 124.7 87.4 73.9
Des. 2014 125.5 87.5 73.8
Jan. 2015 124.2 86.2 72.6
Feb. 2015 123.4 86.1 72.8
Mar. 2015 123.6 86.2 72.9
Apr. 2015 123.2 85.3 71.7
Mai. 2015 122 84.8 71.3
Juni. 2015 120.1 85.1 72.2
Juli. 2015 118.6 86.5 74.5
Aug. 2015 118.5 87.4 75.8
Sep. 2015 118.1 87.6 76.2
Okt. 2015 117.8 87.7 76.4
Nov. 2015 117.2 86.9 75.6
Des. 2015 116.1 85.6 74.4
Jan. 2016 115.8 85.5 74
Feb. 2016 115.2 85.5 74.1
Mar. 2016 115.7 85.8 73.8
Apr. 2016 115.5 86 74.2
Mai. 2016 115.3 86.2 74.6
Juni. 2016 113.9 85.3 74
Juli. 2016 114.3 85.3 73.9
Aug. 2016 112.9 83.8 72.4
Sep. 2016 112.8 81.8 69.6
Okt. 2016 111.6 82 70.3
Nov. 2016 112.1 83.7 72.4
Des. 2016 112.3 86.1 75.7
Jan. 2017 113.1 86.1 74.7
Feb. 2017 113.6 86 73.7
Mar. 2017 113.6 86.8 74.1
Apr. 2017 113.7 86.9 74.2
Mai. 2017 114 86.9 74.1
Juni. 2017 114.3 87 74
Juli. 2017 115.1 87.3 73.9
Aug. 2017 114 87.6 74.7
Sep. 2017 114 87.3 74.2
Okt. 2017 113.1 86.4 73.1
Nov. 2017 114.3 85.6 71.6
Des. 2017 115.1 85.3 70.9
Jan. 2018 114.9 86.3 71.4

Oppdaterte vekter for PII i 2018

Vekter i produksjonsindeksen for olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning (PII) er oppdaterte no ved overgangen til nytt år. Grunnlaget for vektene er tilverkingsverdi til faktorpris frå årleg strukturstatistikk for olje- og gassutvinning, industri, elektrisitet og fjernvarme for 2016. Desse blir framskrivne til situasjonen ved utgangen av 2017 med endringstal frå kvartalsvis nasjonalrekneskap og kvantumsopplysningar frå Oljedirektoratet.

For industrinæringane var det vektene til næringsmiddelindustri og maskinreparasjon og -installasjon som gjekk mest opp frå 2017 til 2018. Vektene for maskinindustri og metallindustri var blant dei som gjekk mest ned frå 2017 til 2018. Samla sett for PII auka industrien si vekt medan vekta for utvinning og utvinningstenester vart lågare.

Produktivitetsfaktorar

Oppdaterte produktivitetsfaktorar for produksjonsindeksen for olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning (PII) blir tekne i bruk frå og med 2018. Desse opplysningane er henta frå årleg nasjonalrekneskap. Faktorane bygger på årleg volumendring i bruttoprodukt per utført timeverk for dei næringane der ein nyttar timeverk som indikator, og er eit gjennomsnitt for dei 5 siste åra.

Kontakt