Upper secondary education

To the Top

13260: Pupils in upper secondary education, by wishes for education programme, immigration category, sex, grade and education programme 2015 - 2020

Mandatory

Selected 1 of total 1

Mandatory

Selected 1 of total 6

Mandatory

Selected 0 of total 3

Mandatory

Selected 0 of total 3

Selected 0 of total 3

Optional variable

Selected 0 of total 3

Optional variable

Selected 0 of total 2

Optional variable
Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 300 000)
Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300 000

wishes for education programme

En andel på under 10 prosent av elevene har ikke søkt videregående gjennom VIGO. Dette er hovedsakelig elever som er tatt inn gjennom voksenopplæring og elever på private skoler. Disse blir registrert inn direkte i det skoleadministrative systemet. I tillegg kan det være noen lærlinger som har full opplæring i bedrift og som kun tar fellesfagene på skole. Ønskenummeret viser til om eleven har startet på førsteønsket utdanningsprogram eller et lavere ønske. Ønsker du å beregne andel elever som har startet på førsteønske bør elever som ikke har søkt gjennom VIGO tas ut av nevneren. KOSTRA-indikatorene viser litt andre tall på andel elever som har fått oppfylt førsteønske til utdanningsprogram ettersom populasjonene er forskjellig. Da disse tabellene består av alle igangværende elever per 1.10., består KOSTRA populasjonen av søkere til elevplass som har blitt elev

immigration category

Immigrants

Foreign-born with two foreign-born parents.