To the Top

06837: Jordbruksbedrifter etter størrelsen på jordbruksareal i drift og gjennomsnittlig bruksstørrelse i SUF-området 1989 - 2005

Variable overview
contents
Mandatory *
year
Mandatory *
size of holding

contents

Mandatory *

Selected 1 of total 2

year

Mandatory *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1989 , 1995 , 1999 ,

Selected 1 of total 9

size of holding


Selected 0 of total 5

Optional variable
Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 300 000)
Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300 000

Footnotes

Det geografiske virkeområdet for Samisk utviklingsfond nord for Saltfjellet. Inndelingen fra 2005 er brukt alle år.

User manual for StatBank