To the Top

06782: Gjennomsnittlig bruttoskatt og skattefradrag fra ligningen for bosatte personer 17 år og eldre. Hele landet og Norge nord for Saltfjellet 2003 - 2005

Variable overview
contents
Mandatory *
year
Mandatory *
area
Mandatory *
gross tax
Mandatory *

contents

Mandatory *

Selected 1 of total 1

year

Mandatory *

Selected 1 of total 3

area

Mandatory *

Selected 0 of total 3

gross tax

Mandatory *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Gross tax , Total tax allowances , ¬Finnmark allowance ,

Selected 0 of total 11

Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 300 000)
Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300 000

Footnotes

area
SUF area
Det geografiske virkeområdet for Samisk utviklingsfond nord for Saltfjellet. Inndelingen av SUF-området for 2005 er lagt til grunn.
Other areas
Områder nord for Saltfjellet, tilsvarende Sametingets elleve nordligste valgkretser, som ikke er definert som virkeområde for Samisk utviklingsfond.

User manual for StatBank