To the Top

06768: Nettoinnflytting til valgkretser, etter kjønn og fraflyttingssted 2006

Variable overview
contents
Mandatory *
year
Mandatory *
constituency
Mandatory *
receiving / vacated area
Mandatory *
sex

contents

Mandatory *

Selected 1 of total 1

year

Mandatory *

Selected 1 of total 1

constituency

Mandatory *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Varanger , SUF , Other areas ,

Selected 0 of total 31

receiving / vacated area

Mandatory *

Selected 0 of total 4


Selected 0 of total 3

Optional variable
Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 300 000)
Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300 000

Footnotes

receiving / vacated area
SUF area
Det geografiske virkeområdet for Samisk utviklingsfond nord for Saltfjellet. Inndelingen av SUF-området for 2005 er lagt til grunn.
Other areas
Områder nord for Saltfjellet, tilsvarende Sametingets elleve nordligste valgkretser, som ikke er definert som virkeområde for Samisk utviklingsfond.

User manual for StatBank