To the Top

06756: Aldersavhengige dødelighetsrater per 100 000 middelfolkemengde. Hele landet og Norge nord for Saltfjellet 2004 - 2006

Variable overview
contents
Mandatory *
year
Mandatory *
region
Mandatory *
sex
Mandatory *
age
Mandatory *

contents

Mandatory *

Selected 1 of total 1

year

Mandatory *

Selected 1 of total 2

region

Mandatory *

Selected 0 of total 3

Mandatory *

Selected 0 of total 2

age

Mandatory *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.0-9 years , 10-19 years , 20-29 years ,

Selected 0 of total 9

Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 300 000)
Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300 000

Footnotes

region
SUF area
Det geografiske virkeområdet for Samisk utviklingsfond nord for Saltfjellet. Inndelingen av SUF-området for 2005 er lagt til grunn.
Other areas
Områder nord for Saltfjellet, tilsvarende Sametingets elleve nordligste valgkretser, som ikke er definert som virkeområde for Samisk utviklingsfond.

User manual for StatBank