To the Top

06755: Levendefødte pr. 1 000 kvinner i SUF-området, etter kvinnens alder (closed series) 1990 - 2006

contents

Mandatory *

Selected 1 of total 1

year

Mandatory *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1990 , 1995 , 2000 ,

Selected 1 of total 9

age

Mandatory *

Selected 0 of total 7

area

Mandatory *

Selected 0 of total 2

Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 300 000)
Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300 000

area

SUF area

Det geografiske virkeområdet for Samisk utviklingsfond nord for Saltfjellet. Inndelingen av SUF-området for 2005 er lagt til grunn.

Other areas

Områder nord for Saltfjellet, tilsvarende Sametingets elleve nordligste valgkretser, som ikke er definert som virkeområde for Samisk utviklingsfond.

User manual for StatBank