213546_not-searchable
/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/stbygganl/aar
213546
Mange små bedrifter i bygg og anlegg
statistikk
2015-04-23T10:00:00.000Z
Bygg, bolig og eiendom
no
stbygganl, Bygge- og anleggsvirksomhet, strukturstatistikk, byggevirksomhet, foretak, bedrifter, sysselsatte, omsetning, bruttoinvesteringer, lønnskostnader, næringer (for eksempel riving, VVS-arbeid, veibygging), foretaksstørrelse, nystartede foretak, opphørte foretak, oppføring av bygninger, anleggsvirksomhet, spesialisert bygge- og anleggsvirksomhetBygg og anlegg, Bygg, bolig og eiendom
false
Strukturstatistikk i bygge- og anleggsvirksomhet beskriver omsetning, sysselsetting, bruttoinvestering og produksjonsverdi. Det var 54 983 bygge- og anleggsbedrifter i 2013.

Bygge- og anleggsvirksomhet, strukturstatistikk2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mange små bedrifter i bygg og anlegg

I 2013 var det registrert 54 982 bygg- og anleggsbedrifter. Dette er en økning på 2,5 prosent fra 2012. De aller fleste bedriftene hadde ni eller færre ansatte.

Strukturstatistikk for bygge- og anleggsvirksomhet, næring 41-43. Endelige tall
Antall/Mill. krProsent
20132012 - 20132009 - 2013
Foretak
Antall foretak54 0642,510,0
Antall sysselsatte218 5294,013,4
Omsetning431 720,65,439,8
Bearbeidingsverdi140 606,46,132,2
Brutto driftsresultat39 162,13,838,5
 
Bedrifter
Antall bedrifter54 9822,510,0
Antall sysselsatte219 5984,113,4
Omsetning434 861,55,440,0
Lønnskostnader102 117,47,029,7
Bruttoinvesteringer10 256,44,6-11,7

Fra 2007 til 2013 er det kommet i overkant av 8 800 flere bedrifter innen bygg og anlegg. Fra 2011 til 2012 økte antall bedrifter med 4,1 prosent. Tilsvarende økning fra 2012 til 2013 var 2,5 prosent. Totalt var det ansatt 219 598 personer i bedrifter i bygge- og anleggsnæringen i 2013.

Flest bedrifter med få sysselsatte.

Det er en overvekt av bedrifter med få sysselsatte i bygge- og anleggsnæringen. 90,5 prosent av bedriftene hadde 9 eller færre sysselsatte i 2013. Kun 0,9 prosent av bedriftene hadde flere enn 50 sysselsatte, og 0,1 prosent hadde flere enn 250 sysselsatte. 34,5 prosent av de sysselsatte i næringen var ansatt i bedrifter med mellom 0 og 9 ansatte. Veksten i sysselsettingen har avtatt noe i 2013. Sysselsettingen økte med 4,8 prosent fra 2011 til 2012, mens den fra 2012 til 2013 økte med 3,9 prosent.

Anleggsbedriftene økte mest i 2013

Både sysselsettingen og omsetningen for bygg- og anleggsbedrifter økte i 2013 og nådde et rekordnivå, men veksten har avtatt noe i forhold til foregående år. Etter finanskrisen var det en høy vekst da bransjen igjen økte. Eksempelvis økte omsetningen i perioden 2010-2011 med 14,4 prosent mens den fra 2011 til 2012 økte med 10,5 prosent. Fra 2012 til 2013 var veksten redusert til 5,4 prosent. Bedriftene innen næringen «anleggsvirksomhet» er imidlertid et unntak. Disse bedriftene økte sin omsetning med 11,4 prosent fra 2012 til 2013. Til sammenligning økte «oppføring av bygninger» med 3,8 prosent og «spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet» med 5,8 prosent.

Størst omsetning i Oslo

Bygge- og anleggsbedriftene i Oslo omsatte for 85,9 milliarder kroner i 2013, det vil si 19,8 prosent av den totale omsetningen i bransjen. Dette til tross for at kun 9,6 prosent av alle bedrifter er registrert i dette fylket. Det fylket med flest bedrifter var Akershus med 6 226 registrerte bedrifter, det vil si 11,3 prosent av alle bygge- og anleggsbedrifter. Finnmark hadde færrest bygge- og anleggsbedrifter med 673 bedrifter.

Fellestabeller kommer i april Åpne og lesLukk

Fellestabeller for alle næringshovedområder, næringer og næringsundergrupper i strukturstatistikkene blir tilgjengelig i statistikkbanken torsdag 30. april 2015 kl.10.00.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB