99419_not-searchable
/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/stbygganl/aar
99419
Fortsatt vekst i bygge- og anleggsvirksomheten
statistikk
2013-06-13T10:00:00.000Z
Bygg, bolig og eiendom
no
stbygganl, Bygge- og anleggsvirksomhet, strukturstatistikk, byggevirksomhet, foretak, bedrifter, sysselsatte, omsetning, bruttoinvesteringer, lønnskostnader, næringer (for eksempel riving, VVS-arbeid, veibygging), foretaksstørrelse, nystartede foretak, opphørte foretak, oppføring av bygninger, anleggsvirksomhet, spesialisert bygge- og anleggsvirksomhetBygg og anlegg, Bygg, bolig og eiendom
false

Bygge- og anleggsvirksomhet, strukturstatistikk2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt vekst i bygge- og anleggsvirksomheten

Bygge- og anleggsvirksomheten fortsatte å øke i 2011. Omsetningen var tilbake på et nivå høyere enn i toppåret 2008.

Strukturstatistikk for bygge- og anleggsvirksomhet, næring 41-43. Endelige tall
Antall/Mill. krProsent
20112010 - 20112009 - 2011
Foretak
Antall foretak50 5662,62,9
Antall sysselsatte199 7374,13,6
Omsetning358 807,714,616,2
Bearbeidingsverdi117 851,410,410,8
Brutto driftsresultat32 065,115,713,4
 
Bedrifter
Antall bedrifter51 4682,73,0
Antall sysselsatte200 7853,93,7
Omsetning362 921,714,916,8
Lønnskostnader86 581,38,510,0
Bruttoinvesteringer9 411,517,1-19,0

Etter en kraftig nedgang i 2009 kom en forsiktig økning i aktiviteten i bygge- og anleggsvirksomheten i 2010. Tallene fra 2011 viser at bygge- og anleggsvirksomheten hadde en videre oppgang og bedriftene omsatte for totalt 362,9 milliarder kroner. Dette tilsvarer en økning på 14,9 prosent fra 2010.

Oppføring av bygninger økte mest

Bygge- og anleggsnæringen er delt inn i flere næringsgrupper. Anleggsvirksomheten økte med 8,8 prosent til 34,5 milliarder kroner, mens omsetningen innenfor spesialisert bygge- og næringsaktivitet økte med 9,6 prosent til 152,1 milliarder kroner. Den største gruppen omfatter bedrifter som har oppføring av bygninger som sin hovedaktivitet. I 2011 omsatte disse for 142,6 milliarder kroner, en økning på hele 21,5 prosent fra 2010. Denne økningen har bakgrunn i en solid oppgang innenfor utvikling av boligprosjekter som gikk opp med 13 milliarder kroner og endte på 48,8 milliarder kroner i 2011. Dette tilsvarer en økning på 38,4 prosent fra 2010.

Sysselsettingen økte totalt

Bedriftene i bygge- og anleggsnæringen sysselsatte totalt 200 785 personer i 2011. Dette tilsvarer en vekst på 3,9 prosent fra 2010. Innenfor spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet var det sysselsatt 115 828 personer, noe som tilsvarer 57,7 prosent av den totale sysselsettingen i 2011. Størst vekst var det innenfor oppføring av bygninger hvor sysselsettingen økte med 5,5 prosent, fra 66 337 sysselsatte i 2010 til 70 004 sysselsatte i 2011. Innenfor anleggsvirksomhet hadde sysselsettingen en svak nedgang og gikk ned med 0,7 prosent.

I 2011 hadde 91,3 prosent av bedriftene 9 eller færre sysselsatte, og disse bedriftene stod for 34,9 prosent av omsetningen. Bedrifter med flere enn 50 sysselsatte utgjorde 0,9 prosent. Disse stod til sammen for 30 prosent av den totale omsetningen.

Omsetning økte med 14,6 prosent på foretaksnivå

I 2011 økte omsetningen til foretakene til 358,8 milliarder kroner, en økning på 14,6 prosent fra 2010. Foretak innenfor oppføring av bygninger stod for 49,4 prosent av omsetningen, mens 42 prosent kom fra spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet. Anleggsvirksomhet utgjorde 8,6 prosent av omsetningen.

Fellestabeller kommer i juni Åpne og lesLukk

Fellestabeller for alle næringshovedområder, næringer og næringsundergrupper i strukturstatistikkene blir tilgjengelig i Statistikkbanken fredag 28. juni kl.10.00.

Forskjell mellom tall på bedrifts- og foretaksnivåÅpne og lesLukk

Strukturstatistikk blir publisert både på foretaksnivå og bedriftsnivå. Tallene for foretak vil som regel vise andre verdier enn tallene for bedrifter. Årsaken er at foretak som er registrert med hovedaktivitet i én næring, kan ha bedrifter med virksomhet i andre næringer.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB