439639_not-searchable
/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/boforhold/aar
439639
statistikk
2021-03-23T08:00:00.000Z
Bygg, bolig og eiendom;Innvandring og innvandrere;Sosiale forhold og kriminalitet
no
boforhold, Boforhold, registerbasert, boliger, boforhold, trangboddhet, antall rom, bygningstype, eie, leie, vanskeligstilte på boligmarkedetSosiale forhold og kriminalitet, Bolig og boforhold, Levekår, Innvandring og innvandrere, Sosiale forhold og kriminalitet, Bygg, bolig og eiendom
true

Boforhold, registerbasert1. januar 2020

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Tallene for hele landet i statistikkbanktabell 11084, 11093 og 11508 og i hovedtallstabellen er rettet 24. mars 2021.

Husholdninger og personer etter eierform, bygningstype og trangboddhet, antall og prosent.
2020
PersonerHusholdninger
AntallProsentAntallProsent
1Tallene for 2015 og 2016 ble rettet 28.05.2018 på grunn av en revidering i registeret over boliger.
Tallene for hele landet er rettet 24. mars 2021
Eierstatus
Eier4 327 67081,81 879 10976,4
Selveier3 723 50070,41 542 50062,7
Andels- / aksjeeier604 17011,4336 60913,7
Leier962 41418,2580 03223,6
Bygningstype1
Enebolig2 926 02355,31 192 63948,5
Tomannsbolig515 1319,7222 3599,0
Rekkehus, kjedehus, andre småhus632 93812,0300 21412,2
Boligblokk1 055 74820,0628 26925,5
Annen boligbygning160 2403,0115 6844,7
Trangboddhet
Bor romslig, mange rom og kvm4 655 54188,02 245 10791,3
Bor trangt, få rom og kvm538 49310,2162 7506,6
Uoppgitt96 0461,851 3002,1