391066_not-searchable
/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/boforhold/aar
391066
statistikk
2020-04-01T08:00:00.000Z
Bygg, bolig og eiendom;Innvandring og innvandrere;Sosiale forhold og kriminalitet
no
boforhold, Boforhold, registerbasert, boliger, boforhold, trangboddhet, antall rom, bygningstype, eie, leie, vanskeligstilte på boligmarkedetSosiale forhold og kriminalitet, Bolig og boforhold, Levekår, Innvandring og innvandrere, Sosiale forhold og kriminalitet, Bygg, bolig og eiendom
false

Boforhold, registerbasert1. januar 2019

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Statistikkbanktabellene 11039 og 11040 er inntil videre utilgjengelige på grunn av feil i data.

Husholdninger og personer etter eierform, bygningstype og trangboddhet, antall og prosent.
2019
PersonerHusholdninger
AntallProsentAntallProsent
1Tallene for 2015 og 2016 ble rettet 28.05.2018 på grunn av en revidering i registeret over boliger.
Eierstatus
Eier4 314 31982,11 863 83276,8
Selveier3 711 31170,61 529 24963,0
Andels- / aksjeeier603 00811,5334 58313,8
Leier940 13217,9562 61823,2
Bygningstype1
Enebolig2 930 63255,81 187 62748,9
Tomannsbolig510 6479,7219 1389,0
Rekkehus, kjedehus, andre småhus625 78311,9295 89012,2
Boligblokk1 030 56819,6611 05625,2
Annen boligbygning156 8363,0112 7534,6
Trangboddhet
Bor romslig, mange rom og kvm4 613 25187,82 211 49391,1
Bor trang, få rom og kvm540 34610,3161 5686,7
Uoppgitt100 8691,953 4172,2