278411_tabell_279453_not-searchable
/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/boforhold/aar
278411_tabell_279453
statistikk
2016-09-29T08:00:00.000Z
Bygg, bolig og eiendom;Innvandring og innvandrere;Sosiale forhold og kriminalitet
no
false
Boforholdsstatistikken viser hvordan befolkningen fordeler seg etter eierform, bygningstype og ulike kjennetegn ved boligen. I 2015 eide nesten åtte av ti husholdninger sin egen bolig. 55 prosent av alle personer bor i enebolig.

Boforhold, registerbasert1. januar 2015

Statistikken som skulle publiseres 2. mai 2017 er utsatt til 13. september 2017.

Innhold

Husholdninger etter eierform og bygningstype, personer etter trangboddhet, antall og prosent.
2015
AntallProsent
Husholdninger, selveiere1 457 97963,2
Husholdninger, andels-/aksjeeiere329 12014,3
Husholdninger, leiere521 29022,6
Husholdninger i enebolig1 118 98348,5
Husholdninger i boligblokk544 06423,6
Personer som bor trangt, få rom og kvm541 96810,7
Barn og unge (0-19 år) som bor trangt, få rom og kvm228 80818,3