278411_tabell_not-searchable
/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/boforhold/aar
278411_tabell
statistikk
2016-09-29T08:00:00.000Z
Bygg, bolig og eiendom;Innvandring og innvandrere;Sosiale forhold og kriminalitet
no
false
Boforholdsstatistikken viser hvordan befolkningen fordeler seg etter eierform, bygningstype og ulike kjennetegn ved boligen. I 2015 eide nesten åtte av ti husholdninger sin egen bolig. 55 prosent av alle personer bor i enebolig.

Boforhold, registerbasert1. januar 2015

Statistikken som skulle publiseres 2. mai 2017 er utsatt til 13. september 2017.

Innhold