Boforhold, registerbasert1. januar 2015

Statistikken som skulle publiseres 2. mai 2017 er utsatt til 13. september 2017.

Innhold

Arkiv for Boforhold, registerbasert - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
23. mars 2021 1. januar 2020 1. januar 2020
1. april 2020 1. januar 2019 1. januar 2019
7. mai 2019 1. januar 2018 1. januar 2018
28. mai 2018 1. januar 2017 1. januar 2017
13. september 2017 1. januar 2016 1. januar 2016
29. september 2016 1. januar 2015 4,2 millioner bor i eid bolig