Tabell

Husholdninger etter eierform og bygningstype, personer etter trangboddhet, antall og prosent.
2015
AntallProsent
Husholdninger, selveiere1 457 97963,2
Husholdninger, andels-/aksjeeiere329 12014,3
Husholdninger, leiere521 29022,6
Husholdninger i enebolig1 118 98348,5
Husholdninger i boligblokk544 06423,6
Personer som bor trangt, få rom og kvm541 96810,7
Barn og unge (0-19 år) som bor trangt, få rom og kvm228 80818,3