245986_not-searchable
/befolkning/statistikker/statsborger/aar
245986
Færre overganger til norsk statsborgerskap
statistikk
2016-05-11T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere
no
statsborger, Overgang til norsk statsborgerskap, utenlandske statsborgere, landbakgrunnBefolkning, Innvandrere, Innvandring og innvandrere, Befolkning
false
Statistikken viser hvor mange som får norsk statsborgerskap og fra hvilke land de kommer fra. I 2015 fikk totalt 12 400 personer norsk statsborgerskap.

Overgang til norsk statsborgerskap2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre overganger til norsk statsborgerskap

I 2015 fikk 12 400 personer norsk statsborgerskap, noe som var en nedgang på 19 prosent fra rekordåret 2014. Den største nedgangen var blant tidligere statsborgere fra Somalia, med 60 prosent færre nye statsborgerskap sammenlignet med 2014.

Overgang til norsk statsborgerskap
I altTilsammen i periodenEndring
20152006 - 20152014 - 2015
Absolutte tallAbsolutte tallProsent
I alt12 432128 150-18,9
Tidligere statsborgerskap
Europa unntatt Tyrkia og Kypros2 50027 049-14,9
Afrika2 90832 062-20,0
Asia med Tyrkia og Kypros6 14259 486-18,7
Nord-Amerika13864384,0
Sør- og Mellom-Amerika4624 129-19,8
Oseania679-33,3
Statsløse og uoppgitt2764 702-49,7

Av de som fikk overgang til norsk statsborgerskap i 2015, var det flest fra Eritrea, Afghanistan og Irak. Gruppen fra Eritrea økte mest fra 2014 og var med det den største gruppen i 2015, med 1 100 personer – dobbelt så mange som året før. Gruppen fra Pakistan økte også relativt mye – fra 500 til 700 personer. Gruppene fra Somalia og Irak var derimot betydelig mindre i 2015 enn i 2014, og bare 450 somaliere fikk norsk statsborgerskap i 2015 sammenlignet med 1 150 året før.

Liten kjønnsforskjell totalt sett

Det var liten forskjell mellom menn og kvinner blant dem som fikk overgang til norsk statsborgerskap – 54 prosent var kvinner. I den største gruppen – eritreere – var kjønnsfordelingen lik. Blant enkelte grupper var imidlertid kvinneandelen stor, og blant thailendere, filippinere, vietnamesere, brasilianere og ukrainere var minst tre av fire kvinner.

Åtte av ti personer var 40 år eller yngre.

Flest bosatt i Oslo

24 prosent av dem som fikk norsk statsborgerskap var bosatt i Oslo. Deretter fulgte Akershus med 12 prosent og Rogaland med 10 prosent.