215610_not-searchable
/befolkning/statistikker/statsborger/aar
215610
Rekordmange fikk norsk statsborgerskap
statistikk
2015-05-12T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere
no
statsborger, Overgang til norsk statsborgerskap, utenlandske statsborgere, landbakgrunnBefolkning, Innvandrere, Innvandring og innvandrere, Befolkning
false
Statistikken viser antall innvilgede norske statsborgerskap til personer som er registrert bosatt i Norge. I 2014 fikk 15 300 personer norske statsborgerskap.

Overgang til norsk statsborgerskap2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Rekordmange fikk norsk statsborgerskap

I 2014 fikk 15 300 personer norske statsborgerskap, som er det høyeste antallet noen gang. Tidligere irakiske, afghanske og somaliske statsborgere utgjorde de tre største gruppene som skiftet statsborgerskap.

Overgang til norsk statsborgerskap
I altTilsammen i periodenEndring
20142005 - 20142013 - 2014
Absolutte tallAbsolutte tallProsent
I alt15 336128 37316,0
Tidligere statsborgerskap
Europa unntatt Tyrkia og Kypros2 93928 58326,7
Afrika3 63631 2725,5
Asia med Tyrkia og Kypros7 55259 24924,5
Nord-Amerika7557719,0
Sør- og Mellom-Amerika5764 03624,1
Oseania981-18,2
Statsløse og uoppgitt5494 575-35,6

2014 ble et rekordår for overgang til norsk statsborgerskap. Det var 2 100 flere overganger enn i 2013. Tidligere irakiske statsborgere var den største gruppen med 1 420 overganger. Videre fulgte tidligere afghanske og somaliske statsborgere med henholdsvis 1 370 og 1 140 overganger til norsk statsborgerskap.

Det var også betraktelig flere overganger til norsk statsborgerskap av tidligere statsborgere fra Filippinene og Myanmar sammenlignet med 2013.

Flere kvinner enn menn

Rundt 55 prosent av dem som fikk norsk statsborgerskap var kvinner. Kvinneandelen var spesielt stor blant tidligere statsborgere fra Filippinene og Thailand hvor åtte av ti var kvinner.

En tredjedel av dem som fikk norsk statsborgerskap i 2014 var under 18 år. Blant personer med tidligere somalisk statsborgerskap, utgjorde barna hele 46 prosent av de nye statsborgerne i 2014. I den største gruppen, irakiske statsborgere, var det 42 prosent barn som fikk norsk statsborgerskap.

En av fire bodde i Oslo

Av de 15 300 personene som fikk norsk statsborgerskap i 2014 var 25 prosent bosatt i Oslo. Deretter fulgte Akershus, med 11 prosent. Dette er også de fylkene hvor det bor flest utenlandske statsborgere. Sogn og Fjordane og Finnmark var de fylkene som hadde den laveste andelen av overganger til norsk statsborgerskap, med 1 prosent hver.

Om statistikkgrunnlagetÅpne og lesLukk

SSBs statistikk om overgang til norsk statsborgerskap bygger på opplysninger om statsborgerskap i Det sentrale folkeregisteret. Opplysningene kan derfor avvike fra tall som Utlendingsdirektoratet (UDI) har publisert om antall personer som i de aktuelle årene er blitt gitt norsk statsborgerskap etter vedtak i UDI (se mer i Om statistikken).