Innvandrere etter innvandringsgrunn1. januar 2018

Innhold

Arkiv for Innvandrere etter innvandringsgrunn - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
30. november 2006 1. januar 2006 Familieinnvandring er mest vanlig