Tabell

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter landbakgrunn. 1. januar
2021
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i altInnvandrereNorskfødte med innvandrerforeldreAndel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre av totalbefolkningen. Prosent
I alt997 942800 094197 84818,5
EU27/EØS, Storbritannia, USA, Canada, Australia og New Zealand408 563361 16647 3977,6
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU27/EØS/Storbritannia589 379438 928150 45110,9
 
EU27/EØS-land376 656331 34245 3147,0
Europeiske land utenom EU27/EØS-land102 94681 35821 5881,9
Afrika140 414100 46539 9492,6
Asia med Tyrkia334 028247 75686 2726,2
Nord-Amerika12 60811 7308780,2
Sør- og Mellom-Amerika28 69524 9453 7500,5
Oseania2 5952 498970,0